Ο ελληνικός καφές

Greek tradition

Ο ελληνικός καφές / Greek coffee

Greek coffeeο ελληνικός καφές
black, plain, no sugar, no milkο σκέτος καφές
medium sweet (with medium sugar)ο μέτριος καφές
1 tsp of sugarένα κουταλάκι ζάχαρη
sweet coffeeο γλυκός καφές
2 tsp of sugarδύο κουταλάκια ζάχαρη
very sweet coffeeο βαρύγλυκος καφές
ο καφές > ένας καφές
το κουταλάκι > ένα κουταλάκι
ο καφές > οι καφέδες
το κουταλάκι > τα κουταλάκια
a coffee > one coffee
tsp (tea spoon)
(singular > plural)
-Έναν σκέτο καφέ, παρακαλώ.One black coffee, please.
-Έναν μέτριο καφέ, παρακαλώ.One medium coffee…
-Έναν γλυκό καφέ, παρακαλώ.One sweet coffee….
-Ορίστε. Στην υγειά σας.There you are. “To your health!”
η υγεία health
Πτώσεις
cases
coffee
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
floors
Ονομαστική
Nominative
οκαφέςοικαφέδες
Γενική
Genitive
τουκαφέτωνκαφέδων
Αιτιατική
Accusative
τονκαφέτουςκαφέδες
Κλητική
Vocative
καφέκαφέδες
Πτώσεις
cases
medium
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
floors
Ονομαστική
Nominative
ομέτριοςοιμέτριοι
Γενική
Genitive
τουμέτριουτωνμέτριων
Αιτιατική
Accusative
τονμέτριοτουςμέτριους
Κλητική
Vocative
μέτριεμέτριοι
ο μέτριος – η μέτρια – το μέτριο
Πτώσεις
cases
medium
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
floors
Ονομαστική
Nominative
ογλυκόςοιγλυκοί
Γενική
Genitive
τουγλυκούτωνγλυκών
Αιτιατική
Accusative
τονγλυκότουςγλυκούς
Κλητική
Vocative
γλυκέγλυκοί
ο γλυκός – η γλυκιά – το γλυκό
Πώς πίνετε τον καφέ σας;
Πώς πίνεις τον καφέ σου;
How do you drink your coffee?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *