Αϊνστάιν

quotes

Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Η γνώση είναι περιορισμένη.
Η φαντασία περιβάλλει τον κόσμο.

This content is for Hellenic Lessons’ Learners – 6 months and Hellenic Lessons’ Learners – 1 year members only.
Login Join Now