Επίθετα, adjectives

επίθετα, adjectives, αντίθετα, opposites,
αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, τρία γένη masc., fem., neut. three genders, cases, numbers, πτώσεις, αριθμοί, declension, κλίση

This content is for Hellenic Lessons’ Learners – 2 months, Hellenic Lessons’ Learners – 6 months, and Hellenic Lessons’ Learners – 1 year members only.
Login Join Now