Μη σταματάς ποτέ να μαθαίνεις, Never stop learning…

Μη σταματάς ποτέ να μαθαίνεις,

γιατί η ζωή δε σταματά

ποτέ να διδάσκει.

Never stop learning, because life never stops teaching.

μαθαίνω (Type A)learn
διδάσκω (Type A)teach
σταματάω, σταματώ (Type B1)stop

Ρήματα, Verbs

μαθαίνω, μαθαίνεις, μαθαίνει, μαθαίνουμε, μαθαίνετε, μαθαίνουν(ε)

διδάσκω, διδάσκεις, διδάσκει, διδάσκουμε, διδάσκετε, διδάσκουν(ε)

σταματάω/-ώ, σταματάς, σταματά, σταματάμε, σταματάτε, σταματάνε

Χρόνοι, Tenses

μαθαίνω, μάθαινα, έμαθα, θα μαθαίνω, θα μάθω, έχω μάθει, είχα μάθει , θα έχω μάθει

διδάσκω, δίδασκα, δίδαξα, θα διδάσκω, θα διδάξω, έχω διδάξει, είχα διδάξει, θα έχω διδάξει

σταματώ, σταματούσα, σταμάτησα, θα σταματώ, θα σταματήσω, έχω σταματήσει, είχα σταματήσει, θα έχω σταματήσει

Η ζωή Life

  • η ζωή οι ζωές
  • της ζωής των ζωών
  • τη ζωή τις ζωές
  • – ζωή – ζωές

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *