Συμπληρώστε τα κενά

exercises,ασκήσεις

Συμπληρώστε τα κενά/Fill in the gaps

Συμπληρώστε τα κενά/Fill in the gaps
1.Ο χρόνος έχει 12 …………… (μήνας).
2.Οι ………………….. (μαθητής) δίνουν εξετάσεις τον Ιούνιο.
3.Οι ………………….. (εργάτης) πηγαίνουν στον …………………………. (διευθυντής).
4.Βλέπουν τον ……………………….. (πίνακας).
5.Ακούν τους ………………………………… (τραγουδιστής).
6.Οι ………………………………… (σπουδαστής) γράφουν τις ασκήσεις.
7.Παρακαλώ, οι ……………………………….. (επιβάτης) να πάρουν τα εισιτήριά τους.
8.Βραβεύτηκαν τα καλύτερα βιβλία των……………………………. (ποιητής).
1.μήνες 2.μαθητές 3.εργάτες-διευθυντή 4.πίνακα 5.τραγουδιστές 6.σπουδαστές 7.επιβάτες 8.ποιητών
ο μήναςmonthο εργάτηςworker
ο χρόνοςyearο διευθυντήςmanager
οι εξετάσειςexamsη άσκησηexercise
ο πίνακαςpictureο επιβάτηςpassenger
ο τραγουδιστήςsinger maleτο εισιτήριοticket
ο σπουδαστής
ο φοιτητής
student in universityτο βιβλίο book
δίνωgiveο ποιητήςpoet
πηγαίνωgoακούωlisten
βλέπωsee, watchγράφωwrite
παίρνωtakeβραβεύω
βραβεύομαι
award
be awarded

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *