Ουδέτερα Ουσιαστικά

Ουδέτερο/neuter

Ουδέτερα Ουσιαστικά/Neuter Nouns

Nominative > what > Ονομαστική > ποιο / τι > the subject of the verb

Genitive > whose? > Γενική > Ποιου / Ποιανού > possession

Accusative > what > Αιτιατική > Ποιο / Τι the object of the verb

Vocative > direct address

Ουδέτερα σε -ι

Πτώσεις
Cases
το παιδί
child
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήτοπαιδίταπαιδιά
Γενικήτουπαιδιούτωνπαιδιών
Αιτιατικήτοπαιδίταπαιδιά
Κλητικήπαιδίπαιδιά

Ουδέτερα σε -ο

Πτώσεις
Cases
το άτομο
person
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήτοάτομοταάτομα
Γενικήτουατόμουτωνατόμων
Αιτιατικήτοάτομοταάτομα
Κλητικήάτομοάτομα

Ουδέτερα σε -μα

Πτώσεις
Cases
το σώμα
body
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήτοσώματασώματα
Γενικήτουσώματοςτωνσωμάτων
Αιτιατικήτοσώματασώματα
Κλητικήσώμασώματα
άγαλμα, άνοιγμα, ζήτημα, όνομα, βήμα, μάθημα, χρήμα, διάστημα, μηχάνημα, ζήτημα, χρώμα, δέμα, ποίημα, δέρμα, αίμα, τηλεγράφημα, θέμα, έλλειμμα, βλέμμα, κόμμα, διάλειμμα, δίλημμα, γράμμα, στέμμα, κάλυμμα, οργανόγραμμα κτλ

Ουδέτερα σε -ος

Πτώσεις
Cases
το μέρος
place
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήτομέροςταμέρη
Γενικήτουμέρουςτωνμερών
Αιτιατικήτομέροςταμέρη
Κλητικήμέροςμέρη
μέρος, δάσος, έδαφος, βέλος, κόστος, μήκος, μέγεθος, έδαφος, στέλεχος, άλσος, μήκος, το βάρος, σκάφος,

Ουδέτερα σε -ι

Πτώσεις
Cases
the fact
το γεγονός
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τογεγονόςταγεγονότα
Γενική
Genitive
τουγεγονότοςτωνγεγονότων
Αιτιατική
Accusative
τογεγονόςταγεγονότα
Κλητική
Vocative
γεγονόςγεγονότα

Ουδέτερα σε -ιμο

Πτώσεις
Cases
dressing
outfit
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοντύσιμοταντυσίματα
Γενική
Genitive
τουντυσίματοςτωνντυσιμάτων
Αιτιατική
Accusative
τοντύσιμοταντυσίματα
Κλητική
Vocative
ντύσιμοντυσίματα
το γράψιμο
writting
το πλύσιμο
washing
το βάψιμο
painting
το κόψιμο
cutting
το τρέξιμο
running
το φτιάξιμο
making
το ράψιμο
sewing
το σβήσιμο
erasing
το ψήσιμο
roasting
κτλ.
etc.
verbρήμαthe acting of…
το…
runτρέχωτρέξιμο
blame for sthφταίωφταίξιμο
cryκλαίωκλάψιμο
rob, steal, cheatκλέβω κλέψιμο
catch/holdπιάνωπιάσιμο
writeγράφωγράψιμο
makeφτιάχνωφτιάξιμο
sewράβωράψιμο
dressντύνωντύσιμο
roastψήνωψήσιμο
washπλένωπλύσιμο
paintβάφωβάψιμο
eraseσβήνωσβήσιμο
burnκαίωκάψιμο

Ουδέτερα σε -ας

Πτώσεις
Cases
monster
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοτέραςτατέρατα
Γενική
Genitive
τουτέρατοςτωντεράτων
Αιτιατική
Accusative
τοτέραςτατέρατα
Κλητική
Vocative
τέραςτέρατα
γήρας (old age), κρέας (meat), πέρας (το τέλος = end, conclusion)

Ουδέτερα σε -ον,-εν

Πτώσεις
Cases
being
creature
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοονταόντα
Γενική
Genitive
τουόντοςτωνόντων
Αιτιατική
Accusative
τοονταόντα
Κλητική
Vocative
ονόντα
το προϊόν (product), το παρόν (present > time), το προσόν (qualification)
Πτώσεις
Cases
vowel
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοφωνήενταφωνήεντα
Γενική
Genitive
τουφωνήεντοςτωνφωνηέντων
Αιτιατική
Accusative
τοφωνήενταφωνήεντα
Κλητική
Vocative
φωνήενφωνήεντα
το ενδιαφέρον (interest), καθήκον (duty), μέλλον (future), περιβάλλον (environment), σύμπαν (universe), συμφέρον (interest, good), συμβάν (fact, event)
το παν (everything), του παντός, το παν,-παν
τα πάντα, των πάντων, τα πάντα, -πάντα
το μηδέν (zero), του μηδενός, το μηδέν, -μηδέν (no plural)
it takes the plural of the noun το μηδενικό > τα μηδενικά
το μηδενικό, του μηδενικού, το μηδενικό, -μηδενικό
τα μηδενικά, των μηδενικών, τα μηδενικά, – μηδενικά

Ουδέτερα σε -ώς/-ός

Πτώσεις
Cases
regime
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοκαθεστώςτακαθεστώτα
Γενική
Genitive
τουκαθεστώτοςτωνκαθεστώτων
Αιτιατική
Accusative
τοκαθεστώςτακαθεστώτα
Κλητική
Vocative
καθεστώςκαθεστώτα
Πτώσεις
Cases
the fact
το γεγονός
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τογεγονόςταγεγονότα
Γενική
Genitive
τουγεγονότοςτωνγεγονότων
Αιτιατική
Accusative
τογεγονόςταγεγονότα
Κλητική
Vocative
γεγονόςγεγονότα
Εξαίρεση/Exception
το φως (light), του φωτός, το φως, -φως
τα φώτα, των φώτων, τα φώτα, – φώτα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *