Κλίση Ουσιαστικών/Declension

Ουσιαστικα-nouns

Κλίση Ουσιαστικών/Declension

CASES – πτώσεις

We decline the definitive article in this way:

Ενικός Αριθμός
Singular
Πτώσεις
Cases
Αρσενικό
masculine
θηλυκό
feminine
Ουδέτερο
neuter
Ονομαστική
Nominative
οητο
Γενική
Genitive
τουτηςτου
Αιτιατική
Accusative
τοντη(ν)το
Κλητική
Vocative
Πληθυντικός Αριθμός
Plural
Πτώσεις
Cases
Αρσενικό
masculine
θηλυκό
feminine
Ουδέτερο
neuter
Ονομαστική
Nominative
οι οι τα
Γενική
Genitive
τωντωντων
Αιτιατική
Accusative
τουςτιςτα
Κλητική
Vocative

Κλίση Ουσιαστικών

Αρσενικό / καταλήξεις / masculine / endings
-ας, -ης, -ους, -ες, -εας
man – άντρας ( άντρες)
fisherman – ψαράς ( ψαράδες)
(male) pupil – μαθητής ( μαθητές)
greengrocer – μανάβης ( μανάβηδες)
grandfather – παππούς ( παππούδες)
author – συγγραφέας ( συγγραφείς)
coffee – καφές ( καφέδες)

Αρσενικά σε -ος

Πτώσεις
Cases
ο φίλος
friend masc.
Ενικός Αριθμός
singular
Πληθυντικός Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
οφίλοςοιφίλοι
Γενική
Genitive
τουφίλουτωνφίλων
Αιτιατική
Accusative
τονφίλοτουςφίλους
Κλητική
Vocative
φίλεφίλοι

Αρσενικά σε -άς (ανισοσύλλαβα) (one more syllable in plural)

Ενικός
Αριθμός
kingΠληθυντικός
Αριθμός
kings
Ονομαστική
Nominative
οβασιλιάςοιβασιλιάδες
Γενική
Genitive
τουβασιλιάτωνβασιλιάδων
Αιτιατική
Accusative
τονβασιλιάτουςβασιλιάδες
Κλητική
Vocative
βασιλιάβασιλιάδες

Θηλυκά σε -η

Πτώσεις
Cases
η φίλη
friend fem.
Ενικός Αριθμός
singular
Πληθυντικός Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
ηφίληοιφίλες
Γενική
Genitive
τηςφίληςτωνφίλων
Αιτιατική
Accusative
τη(ν)φίλητουςφίλες
Κλητική
Vocative
φίληφίλες
η φίλη, η εποχή, η αλλαγή, η διακοπή, η νίκη, η μύτη, η τέχνη, η φωνή, η ψυχή, η γραμμή, η αρχή, η αλλαγή, η μηχανή κτλ
Πτώσεις
Cases
η πόλη
city
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστική
Nominative
ηπόληοιπόλεις
Γενική
Genitive
τηςπόληςτωνπόλεων
Αιτιατική
Accusative
τηνπόλητιςπόλεις
Κλητική
Vocative
πόληπόλεις
η δύση, η λύση, η πράξη, η ψύξη, η πόλη, η τάξη, η θέση, η δύναμη, η κυβέρνηση, η άποψη, η σύνταξη, η αφαίρεση κτλ.

Ουδέτερα σε -ι

Πτώσεις
Cases
το παιδί
child
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστική
Nominative
τοπαιδίταπαιδιά
Γενική
Genitive
τουπαιδιούτωνπαιδιών
Αιτιατική
Accusative
τοπαιδίταπαιδιά
Κλητική
Vocative
παιδίπαιδιά

Ουδέτερα σε -ο

Πτώσεις
Cases
το παιδί
person
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστική
Nominative
τοάτομοταάτομα
Γενική
Genitive
τουατόμουτωνατόμων
Αιτιατική
Accusative
τοάτομοταάτομα
Κλητική
Vocative
άτομοάτομα

Ουδέτερα σε -μα (μάθημα / lesson, βήμα / step, όνομα / name etc.)

Πτώσεις
Cases
το σώμα
body
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστική
Nominative
τοσώματασώματα
Γενική
Genitive
τουσώματοςτωνσωμάτων
Αιτιατική
Accusative
τοσώματασώματα
Κλητική
Vocative
σώμασώματα
άγαλμα, άνοιγμα, ζήτημα, όνομα, βήμα, μάθημα, χρήμα, διάστημα, μηχάνημα, ζήτημα, χρώμα, δέμα, ποίημα, δέρμα, αίμα, τηλεγράφημα, θέμα, έλλειμμα, βλέμμα, κόμμα, διάλειμμα, δίλημμα, γράμμα, στέμμα, κάλυμμα, οργανόγραμμα κτλ

Ουδέτερα σε -ος (βέλος / arrow, σκάφος / yacht etc.)

Πτώσεις
Cases
το μέρος
place
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστική
Nominative
τομέροςταμέρη
Γενική
Genitive
τουμέρουςτωνμερών
Αιτιατική
Accusative
τομέροςταμέρη
Κλητική
Vocative
μέροςμέρη
μέρος (place), δάσος (forest), έδαφος (ground), βέλος, κόστος, μήκος, μέγεθος, στέλεχος, άλσος, το βάρος, σκάφος, ήθος (ethics)

Ουδέτερα σε -ός/-ώς

Πτώσεις
Cases
the fact
το γεγονός
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τογεγονόςταγεγονότα
Γενική
Genitive
τουγεγονότοςτωνγεγονότων
Αιτιατική
Accusative
τογεγονόςταγεγονότα
Κλητική
Vocative
γεγονόςγεγονότα
Πτώσεις
Cases
regime
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοκαθεστώςτακαθεστώτα
Γενική
Genitive
τουκαθεστώτοςτωνκαθεστώτων
Αιτιατική
Accusative
τοκαθεστώςτακαθεστώτα
Κλητική
Vocative
καθεστώςκαθεστώτα
Εξαίρεση/Exception
το φως (light), του φωτός, το φως, -φως
τα φώτα, των φώτων, τα φώτα, – φώτα

Ουδέτερα σε -ιμο

Πτώσεις
Cases
dressing
outfit
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοντύσιμοταντυσίματα
Γενική
Genitive
τουντυσίματοςτωνντυσιμάτων
Αιτιατική
Accusative
τοντύσιμοταντυσίματα
Κλητική
Vocative
ντύσιμοντυσίματα
το γράψιμο
writting
το πλύσιμο
washing
το βάψιμο
painting
το κόψιμο
cutting
το τρέξιμο
running
το φτιάξιμο
making
το ράψιμο
sewing
το σβήσιμο
erasing
το ψήσιμο
roasting
κτλ.
etc.
verbρήμαthe acting of…
το…
runτρέχωτρέξιμο
blame for sthφταίωφταίξιμο
cryκλαίωκλάψιμο
rob, steal, cheatκλέβω κλέψιμο
catch/holdπιάνωπιάσιμο
writeγράφωγράψιμο
makeφτιάχνωφτιάξιμο
sewράβωράψιμο
dressντύνωντύσιμο
roastψήνωψήσιμο
washπλένωπλύσιμο
paintβάφωβάψιμο
eraseσβήνωσβήσιμο
burnκαίωκάψιμο

Ουδέτερα σε -ας

Πτώσεις
Cases
monster
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοτέραςτατέρατα
Γενική
Genitive
τουτέρατοςτωντεράτων
Αιτιατική
Accusative
τοτέραςτατέρατα
Κλητική
Vocative
τέραςτέρατα
γήρας (old age), κρέας (meat), πέρας (το τέλος = end, conclusion)

Ουδέτερα σε -ον/-εν

Πτώσεις
Cases
being
creature
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοονταόντα
Γενική
Genitive
τουόντοςτωνόντων
Αιτιατική
Accusative
τοονταόντα
Κλητική
Vocative
ονόντα
Πτώσεις
Cases
vowel
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοφωνήενταφωνήεντα
Γενική
Genitive
τουφωνήεντοςτωνφωνηέντων
Αιτιατική
Accusative
τοφωνήενταφωνήεντα
Κλητική
Vocative
φωνήενφωνήεντα
blackboard
curtain
chock
lamp
door
classroom
classroom
drawer
sponge
box
desk
window
ο
η
η
η
η
η
η
το
το
το
το
το
πίνακας
κουρτίνα
κιμωλία
λάμπα
πόρτα
αίθουσα
τάξη
συρτάρι
σφουγγάρι
κουτί
θρανίο
παράθυρο
οι
οι
οι
οι
οι
οι
οι
τα
τα
τα
τα
τα
πίνακες
κουρτίνες
κιμωλίες
λάμπες
πόρτες
αίθουσες
τάξεις*
συρτάρια
σφουγγάρια
κουτιά
θρανία
παράθυρα
singularplural
letter boxτο γραμματοκιβώτιοτα γραμματοκιβώτια
windowτο παράθυροτα παράθυρα
nursery roomτο δωμάτιο του μωρούτα δωμάτια των μωρών
balconyτο μπαλκόνιτα μπαλκόνια
roofη οροφήοι οροφές
chimneyη καμινάδαοι καμινάδες
yardη αυλήοι αυλές
doorη πόρταοι πόρτες
atticη σοφίταοι σοφίτες
wallο τοίχοςοι τοίχοι
Exceptions
Εξαιρέσεις
wealthο πλούτος
wealth
riches
τα πλούτη
rockο βράχοςοι βράχοιτα βράχια
neckο λαιμόςοι λαιμοί
sore throatτα λαιμά
ο πονόλαιμος
brotherο αδερφόςοι αδερφοί
siblingsτα αδέρφια
time/yearο χρόνος
yearsτα χρόνια
causeο λόγοςοι λόγοι
speechο λόγος
wordsτα λόγια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *