Μισώ – hate Type B2 – Free Post

Type B2

hate – Ενεργητική Φωνή/Active Voice – Free Post

Type B2

ΟΡΙΣΤΙΚΗ – INDICATIVE

HATE someone – something – Μισώ κάποιον / κάποια / κάτι

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
PRESENT
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
IMPERFECT
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
SIMPLE PAST
μισώμισούσαμίσησα
μισείςμισούσεςμίσησες
μισείμισούσεμίσησε
μισούμεμισούσαμεμισήσαμε
μισείτεμισούσατεμισήσατε
μισούν(ε)
μισούσαν(ε)
μίσησαν/
μισήσανε
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE CONTINUOUS
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
SIMPLE FUTURE
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE

PERFECT
θα μισώ
θα μισήσωθα έχω μισήσει
θα μισείςθα μισήσειςθα έχεις μισήσει
θα μισεί
θα μισούμε
θα μισήσειθα έχει μισήσει
θα μισείτεθα μισήσουμεθα έχουμε μισήσει
θα μισείτεθα μισήσετεθα έχετε μισήσει
θα μισούν(ε)
θα μισήσουν(ε)
θα έχουν μισήσει

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ – SUBJUNCTIVE

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ
PRESENT
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
PAST

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΗ
PERFECT

να μισώνα μισήσωνα έχω μισήσει
να μισείςνα μισήσειςνα έχεις μισήσει
να μισείνα μισήσεινα έχει μισήσει
να μισούμενα μισήσουμενα έχουμε μισήσει
να μισείτενα μισήσετενα έχετε μισήσει
να μισούν(ε)να μισήσουν(ε)να έχουν μισήσει

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ – IMPERATIVE

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ
PRESENT
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
PAST
μίσησε
μισείτεμισήστε

ΜΕΤΟΧΗ – PARTICIPLE

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
PRESENT
μισώντας
  • Verbs of Type B2 category have tone on the last letter -ώ
  • The endings in Present Indicative are -ώ, -είς, -εί, -ούμε, -είτε, -ούνε
  • The Present Participle ends in -ώντας. Since the tone is above ώ , we choose omega ω and not omikron ο
  • The endings of Imperative are -είτε and -ε, -ήστε
  • The ending of Past Indicative is -ησα to the root of Present Indicative. For example μισ-ώ> μίσ-ησα/ πολεμ-ώ>πολέμ-ησα and the tone stays in the root.
  • μισώ, πολεμώ, προσπαθώ, συγχωρώ, παρακαλώ, μπορώ, ζω, αποτελώ etc.
  • Some verbs have both Type B1 and Type B2: ακολουθώ, κυκλοφορώ, τηλεφωνώ etc.

μισώType B2
μισιέμαι*Type B1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *