Σε ποιον όροφο μένεις; Free Post

Online Hellenic Lessons

Which floor do you live on? Free Post

Πτώσεις
cases
Ενικός
Αριθμός
floorΠληθυντικός
Αριθμός
floors
Ονομαστικήοόροφοςοιόροφοι
Γενικήτουόροφου/ορόφουτωνορόφων
Αιτιατικήτονόροφοτουςορόφους
Κλητικήόροφεόροφοι
Μένω, ζω, live, stay
Μένω στον …όροφοLive on the… floor.
Μένω στον πρώτο 1ο όροφο.I live on the 1st floor.
Μένεις στον δεύτερο 2ο όροφο.You live on the 2nd floor.
Μένει στον τρίτο 3ο όροφο.He lives on the 3rd floor.
Μένουμε στον τέταρτο 4ο όροφο.We live on the 4th floor.
Μένετε στον πέμπτο 5ο όροφο.You live on the 5th floor.
Μένουν(ε) στον έκτο 6ο όροφο.They live on the 6th floor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *