Χαιρετιέμαι (χαιρετάω-ώ) Παθητική Φωνή / Passive Voice Type B1