Συμπληρώστε μπ ή β

exercises,ασκήσεις

Συμπληρώστε / Fill in with μπ ή β

Ο _____α____άς μου αγόρασε από το ___ι___λιοπωλείο ένα καινούριο __ι__λίο.
My dad bought a new book from the bookstore.
Το πρωί έφαγα ___ισκότα με γάλα.
I ate biscuits with milk for breakfast.
Κάηκε η λά___α στο ___άνιο.
The lamp in the bathroom burned out.
Η νονά μου κάθε Πάσχα μου φέρνει μια λα___άδα.
My godmother brings me a (big) candle every Easter.
___άλε πάγο στο ποτό μου, σε παρακαλώ.
Put ice to my drink, please.
Μου αρέσει να διαβάζω ξένα ___ι___λία.
I like reading foreign books.
___ρήκα μια ___άλα στον δρόμο.
I found a ball on the street.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *