Τα μέρη του βιβλίου – Parts of the book

word-groups

Τα μέρη του βιβλίου – Parts of the book

nounsουσιαστικά
Ενικός Αριθμός

Πληθυντικός Αριθμός
bookτο βιβλίοτα βιβλία
front coverτο εξώφυλλοτα εξώφυλλα
introductionη εισαγωγήοι εισαγωγές
main partτο κύριο μέρος
το κυρίως μέρος
τα κύρια μέρη
τα κυρίως μέρη
epilogue,
final section of a book
ο επίλογοςοι επίλογοι
back coverτο οπισθόφυλλοτα οπισθόφυλλα
pageη σελίδαοι σελίδες
partτο μέροςτα μέρη
authorο / η συγγραφέαςοι συγγραφείς
publisherο εκδότηςοι εκδότες
conclusionτο συμπέρασματα συμπεράσματα
come to a conclusionβγάζω συμπέρασμαβγάζω συμπεράσματα
“”συμπεραίνω
bookmarkο σελιδοδείκτηςοι σελιδοδείκτες
Πτώσεις
cases
author
masc./fem.
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
ο / ησυγγραφέαςοισυγγραφείς
Γενική
Genitive
του / τηςσυγγραφέατωνσυγγραφέων
Αιτιατική
Accusative
τον / τησυγγραφέατους / τις συγγραφείς
Κλητική
Vocative
συγγραφέασυγγραφείς
Πτώσεις
Cases
part
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τομέροςταμέρη
Γενική
Genitive
τουμέρουςτωνμερών
Αιτιατική
Accusative
τομέροςταμέρη
Κλητική
Vocative
μέροςμέρη
Πτώσεις
Cases
conclusion
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοσυμπέρασματασυμπεράσματα
Γενική
Genitive
τουσυμπεράσματοςτωνσυμπερασμάτων
Αιτιατική
Accusative
τοσυμπέρασματασυμπεράσματα
Κλητική
Vocative
συμπέρασμασυμπεράσματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *