Οριστικό – αόριστο άρθρο

exercises,ασκήσεις

Οριστικό – αόριστο άρθρο (ο, η, το / ένας, μια, ένα + πτώσεις) Definite – indefinite article (cases)

1.Πέρασε _________ άσπρο αυτοκίνητο που το οδηγούσε ___________ κυρία.
2.________ φορά και _______ καιρό ζούσε _______ όμορφο κορίτσι σε ____ παλάτι.
3.Ξαφνικά ______ παιδί πετάχτηκε μπροστά στις ρόδες _______ αυτοκινήτου.
4._______ πατέρας ______ Κώστα αγόρασε _______ σπίτι.
5.Άκουσα ______ φωνή _______ παιδιού.
6._______πειρατής βρήκε ______ κρυμμένο θησαυρό.
7.______ μέρα συνάντησα στην αγορά _______ φίλο μου.
8.Θέλω να φάω ______ παγωτό.
9.Θέλω να φάω από ____ παγωτό σου.
The answers – οι απαντήσεις
1.ένα, μια 2.μια, έναν, ένα, ένα 3.ένα, ενός
4.ο, του, ένα 5.τη, ενός 6.ο, έναν 7.μια, έναν 8.ένα 9.το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *