Επίθετα – Adjectives Εμφάνιση – Appearance – Free Post

επίθετα-adjectives

Εμφάνιση – Free Post

In English, it is very easy to describe a person, either they are men, women or children. The word that describes someone is called an adjective. Στα αγγλικά, είναι πολύ εύκολο να περιγράψεις ένα πρόσωπο/άτομο, είτε είναι άντρας, γυναίκα είτε παιδί. Η λέξη που περιγράφει κάποιον ονομάζεται επίθετο.

a tall man, a tall woman , a tall child.

In Greek, it isn’t so easy to describe a person. We need adjectives too, but since the Greek Language has genders, that means we need three words, one for male, one for female and one for neuter.

We also need Forms, Singular and Plural.

And finally, we need Cases, Nominative, Genitive, Accusative and Vocative.

So there are 8 words multiplied by 3 that gives us 24 words to describe a person as tall.

It will get easier by studying the rules of the gender, forms and cases.

First we learn the word in its three genders.

Then we learn the cases Nominative and Accusative in both Forms.

Then, we learn Genitive and Vocative.

We have to keep in our mind that 99% adjectives are each followed by a noun. So we have to learn to combine these two together in the same gender, form and case.

By practising it will be easier day by day.

Επίθετα – Adjectives
Εμφάνιση – Appearance
ψηλός, ψηλή, ψηλό
κοντός, κοντή, κοντό
χοντρός, χοντρή, χοντρό
λιγνός, λιγνή, λιγνό
εύσωμος, εύσωμη, εύσωμο
(τσουπωτός, -ή,-ό in a funny way)
αδύνατος, αδύνατη, αδύνατο
μελαχρινός, μελαχρινή, μελαχρινό

καστανός, καστανή, καστανό
ξανθός, ξανθιά, ξανθό
γέρος, γριά
ηλικιωμένος, ηλικιωμένη, ηλικιωμένο
νέος, νέα, νέο
όμορφος, όμορφη, όμορφο
ωραίος, ωραία, ωραίο
άσχημος, άσχημη, άσχημο
tall
short
fat
slim
fat, stout, chubby
thin
dark hairbrunet(te)
chestnut hair – brown hair
blond-e
old
old/elderly
young
beautiful/handsome/nice
beautiful/handsome
ugly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *