Πάθη φωνηέντων – συμφώνων

Online Hellenic Lessons
από το βουνό = απ’ το βουνό
from the mountain
τα άλογα = τ’ άλογα
the horses
θέλω να έχω = να ’χω
want to have
μου είπε = μου ’πε
he/she told me
τ’ αστέρι το αστέρι) / μου ‘πε (μου είπε) / δωσ’ μου (δώσε μου)
the star / he told me / give me
το όνειρο, μου αρέσει, να έχω, σου έδωσα ( I gave to you) , με έσπρωξε (he pushed), του ουρανού (sky’s), θα ήθελα (I would like), που έχει (that has), πού είναι (that is), από όλα (from all), με άφησαν (they left me), να ακούς (you should listen)
τ’ όνειρο, μ’ αρέσει, να ‘χω, σου ΄δωσα, μ’ έσπρωξε, τ’ ουρανού, θα ‘θελα, που ‘χει, που ΄ναι, απ’ όλα, μ’ άφησαν, ν’ ακούς

Απόστροφος Apostrophe

Έκθλιψη: χάνεται το τελικό φωνήεν μιας λέξης μπροστά από το αρχικό φωνήεν της επόμενης λέξης.
απ’ όλους, μ’ εσένα, τ’ αστέρι, τ’ ουρανού, θ’ ακούσετε, ν’ αρχίσετε, τ’ άλλα,
μ’ έδειρε, τ’ άφησε, τ’ ονειρεύτηκες, σ’ εμένα, γι’ αλλού, σ’ αυτόν,
απ’ αυτούς, απ’ άκρη σ’ άκρη, παρ’ όλο που.
Αφαίρεση: αποβολή του αρχικού φωνήεντος (ή και διψήφου) μιας λέξης, όταν η προηγούμενη τελειώνει σε φωνήεν.
θα ’ρθει, μου ’πε, τα ’φερε, εσύ ’σαι, θα ’χει, να ’μαστε, που ’λεγες,
που ’κοψε, πού ’ναι;
Συγκοπή: η αποβολή ενός φωνήεντος ανάμεσα σε δύο σύμφωνα:
κορφή (κορυφή), στάρι (σιτάρι), φέρτε (φέρετε), κόψτε (κόψετε).
Αποκοπή: η αποβολή του τελικού φωνήεντος μιας λέξης, όταν η επόμενη αρχίζει από σύμφωνο.
φέρ’ το, κόψ’ το, δώσ’ το, απ’ το σπίτι.
μέσα > μες: μες στη θάλασσα.
Αποβολή: η απώλεια του αρχικού φωνήεντος μιας λέξης:
μέρα (ημέρα), βδομάδα (εβδομάδα), γελάδα (αγελάδα), μύγδαλο (αμύγδαλο), μπρος (εμπρός), ρωτώ (ερωτώ), περήφανος (υπερήφανος), πάνω (επάνω).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *