Ερωτήσεις: Τι…; Questions: What…?

Ερωτήσεις: Τι…; Questions: What…?

Αόριστος
Past Tense
Συνοπτικός Μέλλοντας
Simple Future
Τι αγόρασες από το σούπερ μάρκετ;
Τι ώρα γύρισες σπίτι;
Τι ώρα άρχισε το μάθημα;
Τι έφαγες χτες;
Τι θα αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ;
Τι ώρα θα γυρίσεις σπίτι;
Τι ώρα θα αρχίσει το μάθημα;
Τι θα φας σήμερα;
Ενεστώτας
Present
Αόριστος
Past
Συνοπτικός Μέλλοντας
Simple Future
buy
come back
begin
eat
αγοράζω
γυρίζω
αρχίζω
τρώω
αγόρασα
γύρισα
άρχισα
έφαγα
θα αγοράσω
θα γυρίσω
θα αρχίσω
θα φάω
Ενικός Αριθμός
Singular
Πληθυντικός Αριθμός
Plural
hour, time
home
lesson
η ώρα
το σπίτι
το μάθημα
οι ώρες
τα σπίτια
τα μαθήματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *