Με βάρκα και σωσίβιο – Text analysis

text analysis

Με βάρκα και σωσίβιο – Text analysis

Με ένα παπούτσι για καράβι
ταξιδεύει το κουτάβι.
Κάνει τα χέρια του χωνί,
βάζει δυνατή φωνή.
-Το καράβι μου βουλιάζει
κι όπου να ‘ναι σκοτεινιάζει.
In a boat shoe
the puppy travels.
He makes his hands a funnel,
puts on a loud voice.
My ship is sinking
and it is getting dark soon.

Νύχτωσε. It is getting dark (night is coming)

Ώρα να γυρίσουμε σπίτι! İt is time to go home

Ο κήπος πλημμύρισε.

The garden was flooded.

Και τώρα; Πώς θα περάσουμε;

And now; How will we pass?

Βρήκα τη λύση! Με βάρκα.

I found the solution! By boat.

Βρίσκω I find

Βρήκα I found

Η λύση, οι λύσεις solution

Η βάρκα, οι βάρκες boat

Σιγά μη βάλουμε και σωσίβιο!

As if we should put a life jacket on!

Βάζω = φοράω, φορώ put on

Έβαλα I put on (in the past)

Το σωσίβιο, τα σωσίβια life jacket


Ένα κου-τά-βι στο πεζούλι!

A puppy on the top of the low wall! (bence)

Το πεζούλι = το μικρό τοιχάκι

Το κουτάβι, τα κουτάβια

Το κουταβάκι, τα κουταβάκια

Είναι μόνο του μέσα στη βροχή.

It is alone in the rain.

Η βροχή, οι βροχές rain

Πάω να το βο-η-θή-σω.

I am going to help it.

Βοηθάω, βοηθώ I help

Βοήθησα I helped

Ο χορός, οι χοροί the dance

Type AType B1
τρέχω
run
γελάω, γελώ
laugh
 βουτάω, βουτώ
dive, dip
 αγαπάω, αγαπώ
love
endingsendings
-ω -εις -ει -ουμε -ετε -ουν(ε)-άω, -ώ -άς -άει, -ά -άμε, -ούμε -άτε -άνε, -ούν(ε)
Present Indicative
τρέχω
τρέχεις
τρέχει
τρέχουμε
τρέχετε
τρέχουν(ε)
αγαπάω, αγαπώ
αγαπάς
αγαπάει, αγαπά
αγαπάμε, αγαπούμε
αγαπάτε
αγαπάνε, αγαπούν(ε)
Simple Past Indicative
έτρεξα
έτρεξες
έτρεξε
τρέξαμε
τρέξατε
έτρεξαν – τρέξανε
αγάπησα
αγάπησες
αγάπησε
αγαπήσαμε
αγαπήσατε
αγάπησαν – αγαπήσανε
Simple Future Indicative
θα τρέξω
θα τρέξεις
θα τρέξει
θα τρέξουμε
θα τρέξετε
θα τρέξουν(ε)
θα αγαπήσω
θα αγαπήσεις
θα αγαπήσει
θα αγαπήσουμε
θα αγαπήσετε
θα αγαπήσουν(ε)

Κάνω βουτιά = βουτάω I dive, dip

Βουτάω στο νερό dive in the water

Βουτάω το ψωμί στο λάδι της σαλάτας I dip the bread in the oil of the salad


Με ένα παπούτσι για καράβι

ταξιδεύει το κουτάβι.

Κάνει τα χέρια του χωνί,

βάζει δυνατή φωνή.

-Το καράβι μου βουλιάζει

κι όπου να ‘ναι σκοτεινιάζει (να είναι)


Το παπούτσι, τα παπούτσια  shoe

Το καράβι, τα καράβια ship

Ταξιδεύω I travel

Το χέρι, τα χέρια  hand

Η φωνή, οι φωνές voice

Βουλιάζω I sink

Σκοτεινιάζει it is getting dark


Πού είναι το κουτάβι; Where is the puppy?

Μέσα στο παπούτσι. In the shoe.

Πού είναι το κουτάβι; Where is the puppy?

Πάνω στο πεζούλι = στο τοιχάκι On the bence.


You can find the whole lesson, in Greek, here http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/indexe_00.html

You can listen to the song here https://www.youtube.com/watch?v=7dqlcKGa5T4&t=99s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *