10 Κανόνες ορθογραφίας – 10 Spelling rules

10 Κανόνες ορθογραφίας – 10 Spelling rules 1st rule1ος κανόναςΤα ρήματαόταν τελειώνουν σε –ω, γράφονται με –ωκαι όταν τελειώνουν σε –ει, γράφονται με –ει.γράφ-ωγράφ-ειI writeHe…

This content is for Hellenic Lessons’ Learners – 2 months, Hellenic Lessons’ Learners – 6 months, and Hellenic Lessons’ Learners – 1 year members only.
Login Join Now