Αν είσαι/είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης, έλα/ελάτε στο φαρμακείο της γειτονιάς σου/σας και ζήτα/ζητήστε τη μάσκα που θα σου/σας σώσει τη ζωή σου/σας.

If you are a victim of domestic violence or sexual abuse, come to the pharmacy of your neighbourhood and ask for the mask that will save your life. Your pharmacy knows that he/she has to inform the 15900.

η ενδοοικογενειακή βια
domestic violence
η σεξουαλική κακοποίηση
sexual abuse
ειδοποιώ/πληροφορώ
inform
σώζω
save
το συνθηματικό
codeword “mask 19”
ζητάω/-ώ
ask for

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *