Οι Μύθοι του Αισώπου

Aesop’s Fables

The Two Goats/Οι δυο Kατσίκες

Δυο κατσίκες αντάμωσαν μια φορά πάνω σ’ ένα στενό γεφύρι. H μια είπε: Άσε με να περάσω! Η άλλη είπε: Εσύ κάνε πίσω και άσε εμένα να περάσω πρώτη! -Πώς είπες; φώναξε η πρώτη. Eγώ να κάνω χώρο για να περάσεις εσύ; Tρελάθηκες; Ήταν όμως πολύ περήφανες για να αφήσει η μία την άλλη να περάσει. Έτσι, όρμηξε η μία πάνω στην άλλη. Τελικά, έπεσαν και οι δύο στο ποτάμι κάτω από το γεφύρι.

Hθικό δίδαγμα του μύθου: Η εγωιστική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.

Two goats met once on a narrow bridge. One said: Let me pass! The other said : Go back and let me pass first! -What did you say? shouted the first.
Should I make a place for you to pass? Have you lost your mind? But they were too proud to let the other pass. So, one pounced on the other. In the end, they both fell to the river under the bridge.

Moral of the fable: Selfish behaviour can/may lead to trouble. Η εγωιστική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.

κατσίκες
γεφύρι/γέφυρα
χώρο
περηφάνεια
άκρη
ποτάμι
συμπεριφορά
προβλήματα
goats
bridge
place
pride
(aside) edge,side
river
behaviour
problems
η κατσίκα
το γεφύρι/η γέφυρα
ο χώρος
η περηφάνεια
η άκρη
το ποτάμι/ο ποταμός
η συμπεριφορά
το πρόβλημα
το ποτάμι/ο ποταμόςκάνω χώρο/κάνω στην άκρηένα στενό γεφύρι/μια στενή γέφυρα

αντάμωσαν
είπε
άσε
να περάσω
κάνε πίσω
είπες
φώναξε
να κάνω χώρο
για να περάσεις
τρελάθηκες
ήταν
για να αφήσει
να περάσει
όρμηξε
έπεσαν
μπορεί
να οδηγήσει

met
she said
let
pass
go back (do)
you said
she shouted
should I make place
you to pass
have you lost your mind
was
to let her
pass
pounced
fell
may/can
lead
Present Tense Indicative
ανταμώνω*
λέω
αφήνω
περνάω,-ώ
κάνω πίσω
λέω
φωνάζω
κάνω χώρο
περνάω,-ώ
τρελαίνομαι
είμαι
αφήνω
περνάω.-ώ
ορμάω,-ώ
πέφτω
μπορώ
οδηγώ

Present Tense
Indicative
ανταμώνω
λέω
αφήνω
περνάω,-ώ
κάνω πίσω
λέω
φωνάζω
κάνω χώρο
περνάω,-ώ
τρελαίνομαι
είμαι
αφήνω
περνάω.-ώ
ορμάω,-ώ
πέφτω
μπορώ
οδηγώ

Past Tense
Indicative
αντάμωσα
είπα
άφησα
πέρασα
έκανα πίσω
είπα
φώναξα
έκανα χώρο
πέρασα
τρελάθηκα
ήμουν
άφησα
πέρασα
όρμησα
έπεσα
μπόρεσα
οδήγησα

Past Tense
Simple Subjunctive
να ανταμώσω
να πω
να αφήσω
να περάσω
να κάνω πίσω
να πω
να φωνάξω
να κάνω χώρο
να περάσω
να τρελαθώ

να αφήσω
να περάσω
ορμήσω
πέσω
μπορέσω
οδηγήσω

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *