-(ή)μισι – μισός, μισή, μισό – half ½

-(ή)μισι – μισός, μισή, μισό – half ½

ενάμισης, μιάμισηενάμισι1 1/2
τρεισήμισι (τρεις + ήμισι)τριάμισι (τρία + ήμισι)3 1/2
τεσσερισήμισι (τέσσερις + ήμισι)τεσσεράμισι (τέσσερα + ήμισι)4 1/2
ενάμισης μήνας, μιάμιση ώρα, ενάμισι κιλό1 1/2
δυόμισι μήνες, δυόμισι ώρες, δυόμισι κιλά2 1/2
τρεισήμισι μήνες, τρεισήμισι ώρες, τριάμισι κιλά3 1/2
τεσσερισήμισι μήνες, τεσσερισήμισι ώρες, τριάμισι κιλά4 1/2
δυόμισι
2 ½ 

τρεισήμισι
3 ½
τρεισήμισι
3 ½
τριάμισι
3 ½

τεσσερισήμισι
4 ½
τεσσερισήμισι
4 ½
τεσσεράμισι
4 ½
αιώνες / μέρες / κιλά
centuries / days / kilos

αιώνες   (οι)
centuries
μέρες     (οι)
days
κιλά       (τα)
kilos

αιώνες   (οι)
centuries
μέρες     (οι)
days
κιλά       (τα)
kilos
m, f, n


m

f
nm

f

n
δύο και μισή  half past two
τρεις και μισή half  past three
τέσσερις και μισή half past four
m, f, n
masculine, feminine, neuter
1/2
1 1/2
2 1/2
3 1/2
4 1/2
5 1/2
6 1/2
7 1/2
8 1/2
9 1/2
(ή)μισι ½
ενάμισης, μιάμιση, ενάμισι
δυό-μισι m, f, n
τρεισ-ήμισι, τρεισ-ήμισι, τριά-μισι
τεσσερισ-ήμισι, τεσσερά-μισι
πεντέ-μισι m, f, n
εξί-μισι m, f, n
επτά-μισι m, f, n
οχτώ-μισι m, f, n
εννιά-μισι  m, f, n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *