Το πόδι (foot, leg)

word-groups

Τα μέρη του ποδιού – Parts of the foot

Πτώσεις
cases
upper leg
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
ομηρόςοιμηροί
Γενική
Genitive
τουμηρούτωνμηρών
Αιτιατική
Accusative
τονμηρότουςμηρούς
Κλητική
Vocative
μηρέμηροί
Πτώσεις
cases
shank
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστική
Nominative
ηγάμπαοιγάμπες
Γενική
Genitive
τηςγάμπαςτωνγαμπών
Αιτιατική
Accusative
τηγάμπατιςγάμπες
Κλητική
Vocative
γάμπαγάμπες
Πτώσεις
Cases
knee
Ενικός
Αριθμός
Singular
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τογόνατοταγόνατα
Γενική
Genitive
τουγόνατουτωνγονάτων
Αιτιατική
Accusative
τογόνατοταγόνατα
Κλητική
Vocative
γόνατογόνατα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *