Πώς μετράμε τον χρόνο;

How do we count the time? Πώς μετράμε τον χρόνο;

How do we count the time? Πώς μετράμε τον χρόνο; pos metráme ton hróno

η μέραméraday
η εβδομάδαi evδοmáδaweek
ο μήναςο mínasmonth
ο χρόνοςo hrónos, (common)year
το δίσεκτο έτος
η δίσεκτη χρονιά
ο δίσεκτος χρόνος
to δísekto étos
i δísekti hroniá
o δísektos hrónos
leap year
η δεκαετίαi dekaetíadecade
ο αιώναςo eónascentury
η χιλιετίαi hilietíamillenium
τo πρωί – proeé – morning
το μεσημέρι – meseeméree – noon
το απόγευμα – apóγevma – afternoon
η νύχτα, το βράδυ – neéhta, vráδee – night, evening
το αναλογικό ρολόι
to analoγeekó rolóee
analogue clock
το ψηφιακό / το ηλεκτρονικό ρολόι
to pseefeeakó/eelektroneekó rolóee
digital clock
το ρολόι
to rolóee
clock
ο δείκτης
δeéktees
hour / minute hand
οι δείκτες του ρολογιού
ee δeéktes tu roloγeeú
clock hand
ο λεπτοδείκτης
leptodeéktees
minute hand
ο ωροδείκτης
orodeéktees
hour hand
το λεπτό
to leptó – minute
το δευτερόλεπτο
to defterólepto – second
το τέταρτο
to tétarto – quarter
η μισή ώρα
ee meeseé óra – half an hour
τα τρία τέταρτα
ta treéa tétarta – three quarters
η ολόκληρη ώρα
ee olókleeree óra – whole hour
Εκφράσεις – Expressions
Πέρασε η ώρα.
pérase ee óra
Time went by.
Ήμουν στο παρά πέντε … να φύγω.
eémun sto pará pénte …na fíγo
I almost left.
Ήρθε η ώρα …
eérthe ee óra
The time has come …
Δεν βλέπω την ώρα … να πάω στο σπίτι.
δen vlépo teen óra…na páo sto speétee
I can’t wait to go home.
Από στιγμή σε στιγμή …
apó steeγmeé se steeγmeé
Any moment now …
Όλη την ώρα … ήσουν στο τηλέφωνο.
óli teen óra …eésun sto teeléfono
The whole time … you were on the phone.
Χρόνια και ζαμάνια!
hrónia ke zamánia
Long time no see.
Ο χρόνος κυλάει / πετάει / φεύγει.
o hrónos keeláee / petáee / févgee

Time flies.
Ο χρόνος είναι χρήμα.
o hrónos eéne hreéma
Time is money.
Δεν έχω χρόνο.
δen ého hróno
I don’t have time.
Ευτυχισμένα γενέθλια!
efteeheesména γenéthleea
Happy birthday
Ονομαστική γιορτή
onomasteekeé γeeorteé
Nameday
Χρόνια πολλά!
hróneea pollá
Birthday wishes, Happy anniversary!
Seasons’ Greetings
perase i ora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *