Αγαπώ τα ζώα! I love animals.

Online Hellenic Lessons

Αγαπώ τα ζώα! I love animals.

Ενεστώτας
Present

Συνοπτικός Μέλλοντας
Simple Future
bother, annoyπειράζωθα πειράξω
ache, hurtπονάω, -ώθα πονέσω
pat, strokeχαϊδεύωθα χαϊδέψω
becomeγίνομαι θα γίνω
let, leaveαφήνωθα αφήσω
to be hungryπεινάω, -ώθα πεινάσω
speakμιλάω, -ώθα μιλήσω
missλείπωθα λείψω
feelνιώθω θα νιώσω
haveέχωθα έχω
waitπροσμένωθα προσμένω
crave, long forλαχταράω, -ώθα λαχταρήσω
neverποτέ
animalsτα ζώα
poorκαημένα
like meσαν εμένα
thoseεκείνα
alwaysπάντα
protectorο προστάτης
streetsοι δρόμοι
speechο λόγος, η ομιλία
sadnessη λύπη
happiness, joyη χαρά
heartη καρδιά
breastτο στήθος, τα στήθη
hiddenκρυμμένα
loveη αγάπη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *