Η μαγειρική – Το μαγείρεμα

Η μαγειρική – Το μαγείρεμα

Play this game: https://wordwall.net/el/resource/35646273

Μου αρέσει το μαγείρεμα.

Μου αρέσει να μαγειρεύω.

Μου αρέσει η μαγειρική.


Πηγαίνω σε μαθήματα μαγειρικής. I go to cooking classes.

Το καθημερινό μαγείρεμα μού παίρνει πολλή ώρα και βαριέμαι. Everyday cooking takes me a long time and I get bored.

Συνταγές μαγειρικής. Cooking recipes.

Οι τεχνικές μαγειρέματος. The cooking techniques.

Μαγειρική για αρχάριους. Cooking for beginners.

Σχολή μαγειρικής για να γίνετε σεφ! Cooking school to become a chef!

Μάθημα μαγειρικής. (η μαγειρική) Cooking class. (cooking)

Η μαγειρική μάς κάνει ευτυχισμένους. Cooking makes us happy.

Άρθρα για μαγειρική. (Articles for cooking) Cooking articles.

Η μαγειρική (κουζίνα) στην εποχή του Βυζαντίου. Cooking (cuisine) in the Byzantine era.

Βιβλίο: μαγειρική για όλους. Book: cooking for everyone.

Διαβάστε ειδήσεις από όλον τον κόσμο με θέμα τη μαγειρική. Read cooking news from around the world.

Πρέπει να διδάσκεται η μαγειρική στα σχολεία; Should cooking be taught in schools?

Έχω πάθος με τη μαγειρική. Ι have a passion with cooking.(I love it)

Η ελληνική, παραδοσιακή μαγειρική = Η ελληνική, παραδοσιακή κουζίνα. The Greek, traditional cooking = The Greek, traditional cuisine.

Είναι η μαγειρική τέχνη; = Είναι τέχνη η μαγειρική; Is cooking an art?

Νόστιμες συνταγές για εύκολο μαγείρεμα. Delicious recipes for easy cooking.

Το σωστό μαγείρεμα των κρεατικών. (τα κρεατικά = το κρέας) The correct cooking of meats. (the meats = the meat)

Μυστικά για υγιεινό μαγείρεμα. Secrets for healthy cooking.

Το μαγείρεμα στο γουόκ (ασιατική κουζίνα). Cooking in a wok (Asian cuisine).

Πώς προετοιμάζουμε τα μανιτάρια για μαγείρεμα; How do we prepare mushrooms for cooking?

Μαγείρεμα = Μαγειρική στον ατμό. Cooking with steam.

Τα μαγειρικά σκεύη. (utensils)

Η μαγειρική σόδα. Baking soda.


Επίθετο Adjective

μαγειρικός – μαγειρική – μαγειρικό

ο μαγειρικός τύπος της πατάτας

η μαγειρική σόδα

το μαγειρικό σκεύος = τα μαγειρικά σκεύη


Η τάξη

Σχολή μαγειρικής Cooking school

Μάθημα μαγειρικής Cooking lesson

Τάξη μαγειρικής Cooking class

Παρακολουθώ μαθήματα μαγειρικής. I’m taking cooking classes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *