Ζώα / animals

Ουσιαστικα-nouns

Ζώα / animals

animal > το ζώο > τα ζώα

animalssingular
Ενικός
Αριθμός
plural
Πληθυντικός
Αριθμός
bearη αρκούδαοι αρκούδες
wolfο λύκοςοι λύκοι
beaverο κάστοραςοι κάστορες
ostrichη στρουθοκάμηλος οι στρουθοκάμηλοι
rabbitτο κουνέλιτα κουνέλια
hareο λαγόςοι λαγοί
roe(deer)το ζαρκάδιτα ζαρκάδια
deerτο ελάφιτα ελάφια
reindeerο τάρανδοςοι τάρανδοι
foxη αλεπούοι αλεπούδες*
dolphinτο δελφίνιτα δελφίνια
lionτο λιοντάριτα λιοντάρια
animalsanimals2
animalsingular
Ενικός
Αριθμός
plural
Πληθυντικός
Αριθμός
catη γάταοι γάτες
dogο σκύλος
το σκυλί
οι σκύλοι
τα σκυλιά
donkeyο γάιδαροςοι γάιδαροι
parrotο παπαγάλοςοι παπαγάλοι
mouseτο ποντίκιτα ποντίκια
snakeτο φίδιτα φίδια
henη κόταοι κότες
cockο κόκοραςοι κόκορες
chickenτο κοτόπουλοτα κοτόπουλα
gooseη χήναοι χήνες
pigτο γουρούνιτα γουρούνια
cowη αγελάδαοι αγελάδες
horseτο άλογοτα άλογα

animalsingular
Ενικός
Αριθμός
plural
Πληθυντικός
Αριθμός
fishτο ψάριτα ψάρια
reptileτο ερπετότα ερπετά
birdτο πουλίτα πουλιά
mammalτο θηλαστικότα θηλαστικά
rodentτο τρωκτικότα τρωκτικά
wild animalτο άγριο ζώοτα άγρια ζώα
tame animalτο ήμερο ζώοτα ήμερα ζώα
petτο κατοικίδιοτα κατοικίδια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *