Ψυχεδέλεια – Psychedelia – Anna Vissi

Greek Songs
Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου
γιατί με τρέλανες εσύ,αγάπη νέα μου.
Είμαι στα πάνω μου,όλα είναι τέλεια.
Ο έρωτας, μωρό μου, είναι ψυχεδέλεια.
I’m on my high, I feel very nice
because you infatuate me, my new love.
I’m on my high, everything is perfect
Love, baby, is psychedelia
Ξαφνικά εκεί που είπα πως μαράθηκα
σα λουλούδι ότι έκλεισα και πάει,
ξαφνικά απο το τίποτα ερωτεύτηκα
και τίποτα στη γη δε με κρατάει.
Suddenly, while I said that I faded
like a flower that I closed myself and everything is gone
suddenly out of the blue I fell in love
and nothing is keeping me on the earth
Είμαι στα πάνω μου …

Κι όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα
χρώματα,
χρώματα απ’ την ψυχή βγαλμένα. 

Είμαι στα πάνω μου … 
I’m on my high…
And all the world suddenly fills with colours, colours,
colours taken out from the soul.
I’m on my high…
Ξαφνικά εκεί που είπα προσγειώθηκε,
η καρδιά μου πια στο έδαφος πατάει,
ξαφνικά πάλι τρελή απογειώθηκε
και σα διαστημόπλοιο πετάει. 

Είμαι στα πάνω μου …
Suddenly while I said that landed
my heart steps on the ground
suddenly like a crazy took off
and like a spacecraft flies.

I’m on my high.
infatuate sb = τρελαίνω, σαγηνεύω, ξελογιάζω,ξεμυαλίζω
The woman’s seductive perfume was enough to infatuate the young man
Το αποπλανητικό άρωμα της γυναίκας ήταν αρκετό να τρελάνει/ξεμυαλίσει τον νέο άντρα
Ψυχεδέλεια
Psychedelia
Τhe dream state created in someone by taking hallucinogenic substances
Metaphorical meaning expressing how love can infatuate sb.
Η ονειρώδης κατάσταση που δημιουργείται σε κάποιον από την λήψη παραισθησιογόνων ουσιών.
Μεταφορικό νόημα που εκφράζει το πώς ο έρωτας μπορεί να “τρελάνει” κάποιον.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *