Να γελάς… (Quote) – Free Post

quotes

Να γελάς… (Quote) – Free Post

Να γελάς…
Σε ομορφαίνει
Να ονειρεύεσαι…
Να τολμάς…
Και αν όλα πάνε στραβά…
Μη φοβάσαι/φοβηθείς…
Πάντα έρχονται καλύτερες μέρες…
To smile… it makes you beautiful
To dream…
To dare…
And if everything goes wrong…
don’t be afraid…
Always better days are coming…
Verbs / Tenses / Voices
να γελάς
2nd person, singular, Present Subjunctive of the verb γελάω,-ώ Type B1, Active Voice
ομορφαίνει
3rd person, singular, Present Indicative of the verb ομορφαίνω Type A, Active Voice
να τολμάς
2nd person, singular, Present Indicative of the verb τολμάω,-ώ
Type B1, Active Voice
να ονειρεύεσαι
2nd person, singular, Present Subjunctive of the verb ονειρεύομαι Type A, Passive Voice
πάνε
3nd person, plural, Present Indicative of the verb πάω
Exception, Active Voice
έρχονται
3nd person, plural, Present Indicative of the verb έρχομαι
Type A, Passive Voice
φοβάσαι
2nd person, singular, Present Indicative of the verb φοβάμαι Exception, Passive Voice
μη φοβηθείς
2nd person, singular, Past Subjunctive of the verb φοβάμαι Exception, Passive Voice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *