Verbs Type A Active Voice

Verbs Type A Active Voice / Ρήματα Συζυγίας Α Ενεργητική Φωνή

Οριστική
Ενεστώτας
Present
Indicative
αγοράζωbuy
αλλάζωchange
ανοίγωopen
αρέσωbe liked
αρχίζωstart
αφήνωleave, allow
βάζωput
βγάζωremove, take off/out
βγαίνωgo out
βλέπωsee, watch
βρίσκωfind
γράφωwrite
γυρίζωturn, return
δένωtie, bind
διαβάζωread, study
δίνωgive
δοκιμάζωtaste, try
δουλεύωwork
έχωhave
θέλωwant
κάνωdo/make
καταλαβαίνωunderstand
κλείνωclose/turn off
κοιτάζωlook at
μαγειρεύωcook
μαθαίνωlearn, find out
μένωstay
μπαίνωenter/go in
νομίζωthink/believe
ξέρωknow
παθαίνωsuffer
παίρνωtake/get
παίζωplay
περιμένωwait/expect
πηγαίνωgo
πιάνωcatch/touch/reach
πίνωdrink
πληρώνωplay
ρίχνωthrow/drop
στέλνωsend
ταξιδεύωtravel
τελειώνωfinish
τρέμωshiver
φεύγω απόleave (from)
φεύγω γιαleave (for, to)
φέρνωbring, fetch
φτιάχνωmake, fix
φτάνωarrive (at)
τρέχωrun
χάνωlose, miss
χορεύωdance
ψάχνωlook for, search
ψωνίζωshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *