Η ΖΩΗ είναι γεμάτη ΕΙΡΩΝΕΙΑ.

quotes

Η ΖΩΗ είναι γεμάτη ΕΙΡΩΝΕΙΑ.

Η ΖΩΗ είναι γεμάτη ΕΙΡΩΝΕΙΑ.

Χρειάζεται ΔΥΣΤΥΧΙΑ για να καταλάβεις τι είναι ΕΥΤΥΧΙΑ.

ΘΟΡΥΒΟ για να αντιληφθείς την ΑΞΙΑ της ΣΙΩΠΗΣ.

ΑΠΟΥΣΙΑ για να εκτιμήσεις την ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

ΑΝΩΝΥMΟΣ

LIFE is full of IRONY.
It needs UNHAPPINESS to understand what is HAPPINESS.
NOISE to realise the VALUE of SILENCE.
ABSENCE to appreciate the PRESENCE.
Anonynous
η ζωή
η ειρωνεία
η δυστυχία
η ευτυχία
ο θόρυβος
η αξία
η σιωπή
η απουσία
η παρουσία
life
irony
unhappiness
happiness
noise
value
silence
absence
presence
είναι > είμαι
χρειάζεται > χρειάζομαι
καταλάβεις > καταλαβαίνω
αντιληφθείς > αντιλαμβάνομαι
εκτιμήσεις > εκτιμάω,-ώ
to be
need
understand
realise
appreciate
Ενικός
Αριθμός
Ονομαστικήοθόρυβος
Γενικήτουθόρυβου/θορύβου
Αιτιατικήτονθόρυβο
Κλητικήθόρυβε
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήοιθόρυβοι
Γενικήτωνθορύβων
Αιτιατικήτουςθόρυβους
Κλητικήθόρυβοι
Ενικός
Αριθμός
Ονομαστικήηαξίαζωήπαρουσία
Γενικήτηςαξίας ζωήςπαρουσίας
Αιτιατικήτηναξίαζωήπαρουσία
Κλητικήαξίαζωήπαρουσία
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήοιαξίεςζωέςπαρουσίες
Γενικήτωναξιώνζωώνπαρουσιών
Αιτιατικήτιςαξίεςζωέςπαρουσίες
Κλητικήαξίεςζωέςπαρουσίες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *