Παίρνω, μαθαίνω, θέλω, πηγαίνω/πάω, μένω, μπορώ, είμαι, έχω

ρήματα, verbs

Παίρνω, μαθαίνω, θέλω, πηγαίνω/πάω, μένω, μπορώ, είμαι, έχω : take, learn, want, go, stay/live, can, be, have

This content is for Hellenic Lessons’ Learners – 2 months, Hellenic Lessons’ Learners – 6 months, and Hellenic Lessons’ Learners – 1 year members only.
Login Join Now