Α. Ζυμβραγάκης

quotes

Α. Ζυμβραγάκης

Η θάλασσα, ο ουρανός, το ηλιοβασίλεμα, τα άστρα και το φεγγάρι.

Πόσο περιττά για όποιον έχει ατενίσει τα μάτια σου.

– Α. Ζυμβραγάκης

The sea, the sky, the sunset, the stars and the moon.
How unnecessary for anyone who has stared into your eyes
έχει άστρο :
είναι προορισμένος/-η από τη μοίρα να πετύχει
he/she has a star : he/she is destined to succeed
Ενικός
Αριθμός

sky
Ονομαστικήοουρανός
Γενικήτουουρανού
Αιτιατικήτονουρανό
Κλητικήουρανέ
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήοιουρανοί
Γενικήτωνουρανών
Αιτιατικήτουςουρανούς
Κλητικήουρανοί
Ενικός
Αριθμός
sea
Ονομαστικήηθάλασσα
Γενικήτηςθάλασσας
Αιτιατικήτηθάλασσα
Κλητικήθάλασσα
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήοιθάλασσες
Γενικήτωνθαλασσών
Αιτιατικήτιςθάλασσες
Κλητικήθάλασσες
Ενικός
Αριθμός
stareye
Ονομαστικήτοάστροαστέριμάτι
Γενικήτουάστρουαστεριούματιού
Αιτιατικήτοάστροαστέριμάτι
Κλητικήάστροαστέριμάτι
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήταάστρααστέριαμάτια
Γενικήτωνάστρωναστεριώνματιών
Αιτιατικήταάστρααστέριαμάτια
Κλητικήάστρααστέριαμάτια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *