Η χελώνα καρέτα – καρέτα

μικρές ιστορίες

Η χελώνα καρέτα – καρέτα. Caretta – Caretta turtle.

Η θαλάσσια χελώνα καρέτα – καρέτα είναι εξαιρετική κολυμβήτρια. Βγαίνει από τη θάλασσα, για να φτιάξει τη φωλιά της στην άμμο και να γεννήσει τα αυγά της. Μία από τις παραλίες που διαλέγει για να γεννήσει είναι στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο.
The loggerhead sea turtle is an excellent swimmer. It comes out of the sea, to make its nest in the sand and to lay its eggs. One of the beaches it chooses to give birth to is in the bay of Laganas in Zakynthos.
The red words are the verbs of the paragraph. Οι κόκκινες λέξεις είναι τα ρήματα της παραγράφου.
The green ones are the adjectives. Οι πράσινες είναι τα επίθετα.
The orange ones are the common nouns. Οι πορτοκαλί είναι τα κοινά ουσιαστικά.
Ο κόλπος του Λαγανά είναι ο πιο σημαντικός βιότοπος της θαλάσσιας χελώνας καρέτα – καρέτα. Στα πέντε χιλιόμετρα της παραλίας οι χελώνες καρέτα – καρέτα φτιάχνουν πάρα πολλές φωλιές. Από τα τέλη Μαΐου έως τον Αύγουστο, όταν το κλίμα είναι ζεστό, οι χελώνες αφήνουν εκατό αυγά σε καθεμιά φωλιά.
Laganas Bay is the most important habitat of the loggerhead sea turtle. At five kilometers of the beach the loggerhead turtles build many nests. From late May to August, when the climate is warm, the turtles lay one hundred eggs in each nest.
Ύστερα από δύο μήνες μέσα από τα αυγά βγαίνουν τα χελωνάκια. Αφού τρυπήσουν το κέλυφος, μένουν στην άμμο για περίπου έξι μέρες και τρέφονται από τον κρόκο του αυγού. Μετά, κάποιο βράδυ ή νωρίς το πρωί, αφήνουν τη φωλιά και κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Βγαίνουν μες στο σκοτάδι, όταν δεν κινδυνεύουν από τα πουλιά, τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο.
After two months, the little turtles come out of the eggs. After puncture the shell, they stay in the sand for about six days and feed on the egg yolk. Then, one evening or early in the morning, they leave the nest and head towards the sea. They go out into the dark when they are not endangered by birds, other animals or humans.
Questions – Answers
Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Ποια παραλία προτιμά η χελώνα καρέτα – καρέτα, για να φτιάξει τη φωλιά της;
– Γιατί τα χελωνάκια αφήνουν τη φωλιά το βράδυ ή νωρίς το πρωί;
– Η χελώνα καρέτα – καρέτα προτιμά για να φτιάξει τη φωλιά της τον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο.
– Τα χελωνάκια αφήνουν τη φωλιά τους βράδυ ή νωρίς το πρωί για να είναι σκοτάδι και να μην κινδυνεύουν από τον άνθρωπο ή από τα ζώα / πουλιά.
diminutives – υποκοριστικά
turtle > η χελώνα > το χελωνάκι
οι χελώνες > τα χελωνάκια
nest > η φωλιά > η φωλίτσα
οι φωλιές > οι φωλίτσες
animal > το ζώα > το ζωάκι
τα ζώα > τα ζωάκια
egg > το αυγό (αβγό) > το αυγουλάκι
τα αυγά > τα αυγουλάκια
evening > το βράδυ > το βραδάκι

You can find the article in Greek: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1995/Glossa_B-Dimotikou_html-empl/indexv_00.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *