Πρωταπριλιά, April Fool’s Day

Greek tradition

Πρωταπριλιά, April Fool’s Day

τσιμπάω,-ώ pinch, bite, be naive
τσιμπολογώ nibble, take small bites
αθώος, αθώα, αθώο
αθώοι, αθώες, αθώα innocent
το ψέμα, τα ψέματα lie
το θύμα, τα θύματα victim
ο τυχερός, η τυχερή, το τυχερό
οι τυχεροί, οι τυχερές, τα τυχερά lucky
λέω/έλεγα/είπα/θα πω/έχω πει/θα έχω πει
tell/was telling/said/will say/have said/will have said
ο πρώτος, η πρώτη, το πρώτο first
η πρώτη + ο Απρίλιος > η πρωταπριλιά
Πτώσεις
cases
innocent masc.
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
οαθώοςοιαθώοι
Γενική
Genitive
τουαθώουτωναθώων
Αιτιατική
Accusative
τοναθώοτουςαθώους
Κλητική
Vocative
αθώεαθώοι
Πτώσεις
cases
innocent
fem.
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
ηαθώαοιαθώες
Γενική
Genitive
τηςαθώαςτωναθώων
Αιτιατική
Accusative
τηναθώατιςαθώες
Κλητική
Vocative
αθώααθώες
Πτώσεις
Cases
Innocent
neut.
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοαθώοτααθώα
Γενική
Genitive
τουαθώουτωναθώων
Αιτιατική
Accusative
τοαθώοτααθώα
Κλητική
Vocative
αθώοαθώα
Πτώσεις
Cases
lie
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοψέματαψέματα
Γενική
Genitive
τουψέματοςτωνψεμάτων
Αιτιατική
Accusative
τοψέματαψέματα
Κλητική
Vocative
ψέμαψέματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *