Τσικνοπέμπτη – Barbecue Thursday

Greek tradition

Carnival – Τα Καρναβάλια – Οι Απόκριες – Η Τσικνοπέμπτη – Barbecue Thursday tsiknopempti

Celebrated 11 days before Clean Monday – Καθαρή Δευτέρα (or Ash Monday) ( Greek Orthodox Feast), tsiknopempti (Τσικνοπέμπτη, also known as Charred Thursday, or Barbecue Thursday), is a day where Greeks eat meat before entering the Lent season. 

11 μέρες πριν από την Καθαρή Δευτέρα, (Ορθόδοξη Χριστιανική Γιορτή) γιορτάζεται η Τσικνοπέμπτη, η μέρα Πέμπτη που οι Έλληνες τρώνε κρέας πριν ξεκινήσει η μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής.

It is not a public feast, but all over Greece people enjoy eating grilled meat. Most of them, 11 after will start to fast for 40 days. Especially the older ones.

Δεν είναι δημόσια γιορτή αλλά σε όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι διασκεδάζουν τρώγοντας κρέας στα κάρβουνα. Οι περισσότεροι από αυτούς θα ξεκινήσουν σε 11 μέρες τη νηστεία για σαράντα (40) μέρες. Ιδιαίτερα αυτοί της μεγαλύτερης ηλικίας.

Tsikna – τσίκνα is the smell of the roasted and grilled meat + Pempti – Thursday – Πέμπτη > Tsiknopempti > Τσικνοπέμπτη.

Families, friends, colleagues catch up and celebrate while eating meat, whether at home or outside. In the streets, in front of tavernas, kafeneia (traditional cafe , where usually only men go, daily) and restaurants. In front of their stores, listening to music and eating. It is a carnival period, called Apokries – Αποκριές, karnavália – Καρναβάλια.

Οικογένειες, φίλοι , συνάδελφοι βρίσκονται και γιορτάζουν τρώγοντας κρέας στα κάρβουνα, είτε στο σπίτι είτε έξω. Στους δρόμους, μπροστά σε ταβέρνες, καφενεία, και εστιατόρια. Μπροστά στα μαγαζιά τους, ακούγοντας μουσική και τρώγοντας. Είναι αποκριάτικη περίοδος, που ονομάζεται (οι) Απόκριες, (τα) Καρναβάλια.

το Καρναβάλι – τα Καρναβάλια = η Αποκριά – οι Απόκριες All these words mean literally to abstain from meat. απέχω + κρέας. It is the period before the big Lent – Νηστεία for the Easter. All people specially kids have parties , wear costumes and have fun. All over Greece there are gatherings outdoors. There is the traditional and modern way to celebrate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *