Ρήματα σε -ιζω

ρήματα, verbs

Ρήματα σε -ιζω Type A

ρηματα σε ιζω

Present – Indicative
Ενεστώτας – Οριστική
Αόριστος
Simple Past
καθαρίζω cleanκαθάρισα
ποτίζω waterπότισα
ζωγραφίζω paintζωγράφισα
σκουπίζω wipeσκούπισα
καπνίζω smokeκάπνισα
συνεχίζω continueσυνέχισα
καλωσορίζω welcomeκαλωσόρισα
Exceptions
πήζω thickenέπηξα
πρήζω make swollen/pester forέπρηξα
αθροίζω addάθροισα
δανείζω lendδάνεισα
δακρύζω run with tearsδάκρυσα
κελαρύζω bubble, stream, murmurκελάρυσα
κατακλύζω mob, infest, invadeκατέκλυσα

Μη με πρήζεις!
Stop nagging me!

Τα παιδιά έπρηξαν τη μαμά τους για γλυκά. (ζητούσαν επίμονα)

Πρήζω κάποιον = ζητάω,-ώ επίμονα.
The kids pestered their mother for candy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *