Έχω – have

ρήματα, verbs
Indicative – ΟριστικήIndicative – ΟριστικήIndicative – Οριστική
Ενεστώτας
Present
Παρατατικός
Imperfect
Αόριστος
Simple Past
Μέλλοντας
Future
έχ-ω
έχ-εις
έχ-ει
έχ-ουμε
έχ-ετε
έχ-ουν(ε)
είχ-α
είχ-ες
είχ-ε
είχ-αμε
είχ-ατε
είχ-αν(ε)
θα έχ-ω
θα έχ-εις
θα έχ-ει
θα έχ-ουμε
θα έχ-ετε
θα έχ-ουν(ε)
Υποτακτική
Εξακολουθητική

Present Subjunctive
Υποτακτική
Συνοπτική

Past Subjunctive
να έχ-ω
να έχ-εις
να έχ-ει
να έχ-ουμε
να έχ-ετε
να έχ-ουν(ε)
να είχ-α
να είχ-ες
να είχ-ε
να είχ-αμε
να είχ-ατε
να είχ-αν
Προστακτική
Εξακολουθητική

Present – Imperative
έχ-ε
έχ-ετε
Μετοχή Ενεργητική / άκλιτη
Present Participle
έχ-οντας

Το ρήμα έχω μάς βοηθάει να σχηματίσουμε: The verb have helps us to make the following tenses:

τον Παρακείμενο – Present Perfect : Ενεστώτας του έχω + άκλιτος τύπος σε -ει
π.χ. Tα ξαδέλφια μας έχουν πάει στην Αθήνα. Our cousins have gone to Athens.
τον Υπερσυντέλικο – Past Perfect : Παρατατικός του έχω + άκλιτος τύπος σε -ει
π.χ. Tα ξαδέλφια μας είχαν πάει πρόπερσι στην Αγγλία. Our cousins had gone the year before last year to Athens.
τον Συντελεσμένο Μέλλοντα – Future Perfect : μέλλοντας του έχω + άκλιτος τύπος σε -ει
π.χ. Tα ξαδέλφια μας θα έχουν γυρίσει από την Αθήνα μέχρι να τελειώσουν οι διακοπές. Our cousins will have come back to Athens till the holidays will finish.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *