Ακριβός – ακριβώς – ακριβής

Online Hellenic Lessons

Τα επίθετα ΑΚΡΙΒΗΣ και ΑΚΡΙΒΟΣ δεν έχουν την ίδια σημασία:
ακριβής / ανακριβής = σωστός, με ακρίβεια / λανθασμένος
ακριβός / φτηνός = κοστίζει πολλά / λίγα λεφτά

This content is for Hellenic Lessons’ Learners – 6 months and Hellenic Lessons’ Learners – 1 year members only.
Login Join Now