Αν βρεις τον ήλιο μέσα σου…

quotes

Αν βρεις τον ήλιο μέσα σου…

“Αν βρεις τον ήλιο μέσα σου,

άπλωσε παντού το φως.”

If you find the sun in you, (spread the light everywhere)
let your light shine.
EνεστώταςβρίσκωfindPresent
Παρατατικόςέβρισκαwas findingImperfect (Past Cont.)
ΑόριστοςβρήκαfoundSimple Past
Εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα βρίσκωwill be findingFuture Continuous
Συνοπτικός
μέλλοντας
θα βρωwill findSimple Future
Παρακείμενοςέχω βρειhave foundPresent Perfect
Υπερσυντέλικοςείχα βρειhad foundPast Perfect
Συντελεσμένος
μέλλοντας
θα έχω βρειwill have foundFuture Perfect
EνεστώταςαπλώνωspreadPresent
Παρατατικόςάπλωναwas spreadingImperfect (Past Cont.)
ΑόριστοςάπλωσαspreadSimple Past
Εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα απλώνωwill be spreadingFuture Continuous
Συνοπτικός
μέλλοντας
θα απλώσωwill spreadSimple Future
Παρακείμενοςέχω απλώσειhave spreadPresent Perfect
Υπερσυντέλικοςείχα απλώσειhad spreadPast Perfect
Συντελεσμένος
μέλλοντας
θα έχω απλώσειwill have spreadFuture Perfect
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήτοφωςταφώτα
Γενικήτουφωτόςτωνφώτων
Αιτιατικήτοφωςταφώτα
Κλητικήφωςφώτα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *