Ρήματα – Type A – Ενεργητική Φωνή – Παθητική Φωνή – Ενεστώτας – Free Post

Ρήματα – Type A – Ενεργητική Φωνή – Παθητική Φωνή – Ενεστώτας – Free Post

Type A
Active Voice
Ενεργητική Φωνή
Type A
Passive Voice
Παθητική Φωνή
 
I goI comeI sleep
πηγαίνωέρχομαικοιμάμαι
πηγαίνειςέρχεσαικοιμάσαι
πηγαίνειέρχεταικοιμάται
πηγαίνουμεερχόμαστεκοιμόμαστε
πηγαίνετεέρχεστεκοιμάστε
πηγαίνουνέρχονταικοιμούνται
  κοιμάμαι I sleep
θυμάμαι I remember
φοβάμαι I am afraid
λυπάμαι I am sorry
Το πρωί ξυπνάω στις 6 η ώρα. Σηκώνομαι από το κρεβάτι, πλένομαι, βουρτσίζω τα δόντια μου (πλένω τα δόντια μου), ξυρίζομαι, ντύνομαι και τρώω πρωινό.
In the morning I wake up at 6 o’clock. I get out (get up) of bed, wash (myself), brush my teeth (wash my teeth), shave my face, get dressed and eat breakfast.

Ξυρίζω το πρόσωπό μου > ξυρίζομαι
Ντύνω
Η μαμά ντύνει το παιδί > το παιδί ντύνεται
-ω ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ active voice
-αι ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ passive voice
I sayI am calledI am named
λέωλέγομαιονομάζομαι
λεςλέγεσαιονομάζεσαι
λέειλέγεταιονομάζεται
λέμελεγόμαστεονομαζόμαστε
λέτελέγεστεονομάζεστε
λένελέγονταιονομάζονται
                                              
Casual
To a kid                                               
 
Ποιο είναι το όνομά σου;                
Πώς σε λένε;                                      
Πώς ονομάζεσαι;                               
Πώς λέγεσαι;                                      
Plural of politeness
Πληθυντικός ευγενείας
formal, or to many people

Ποιο είναι το όνομά σας;
Πώς σας λένε;
Πώς ονομάζεστε;
Πώς λέγεστε;
What is your name?
How do they call you?
How are you named?
How are you called?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *