Ένα ποίημα για τον Νοέμβρη -Free Post

Ένα ποίημα για τον Νοέμβρη -Free Post

Σίγησε ο Οκτώβρης, ήρθε ο Νοέμβρης,

Φέρνοντας μαζί του σκέψεις και αναμνήσεις.

Τα φύλλα στον δρόμο χορεύουν σαν χορευτές,

Κι ο αέρας τραγουδάει με μελωδία χαϊδευτική.

Στην αγκαλιά του χειμώνα, ο χρόνος αγκαλιάζει

τα όνειρα που φυτρώνουν μες στις σκέψεις μας.

Στα μάτια των ανθρώπων φαίνεται η νοσταλγία,

Για τις μέρες που πέρασαν, για τα όνειρα που ‘χαν.

Μα παρά το ψύχος, ο Νοέμβρης φέρνει αλλαγές,

Και μας θυμίζει πως η ζωή συνεχίζει.

Στις σκέψεις μας ανθίζουν νέες ελπίδες,

Κι εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς το αύριο.

Ο Νοέμβρης είναι πόνος και μελαγχολία,

Αλλά και υπόσχεση για νέες αρχές.

Με τα όνειρα μας σαν πανί, θα πλεύσουμε,

Προς ένα καλύτερο αύριο, προς μια νέα αρχή.

October fell silent, November arrived,

Bringing thoughts and memories .

The leaves on the road dance like dancers,

And the air sings with a tender melody.

In winter’s arms, time gently holds,

Dreams sprouting in our thoughts.

In people’s eyes, nostalgia appears,

For days gone by, for dreams they had.

Despite the chill, November brings change,

And reminds us that life goes on.

In our thoughts, new hopes bloom,

And we continue our journey towards tomorrow.

November bears both pain and melancholy

But also a promise of new beginnings.

With our dreams as sails, we’ll set forth,

Towards a brighter tomorrow, a new start.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *