Το υπνοδωμάτιο, η κρεβατοκάμαρα, bedroom

ένας, μία/μια, ένα
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
SINGULAR NUMBER
πολλοί, πολλές, πολλά
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
PLURAL NUMBER
ο πίνακας
ο καθρέφτης
ο κάδος
η ντουλάπα
η συρταριέρα
η καρέκλα
το βιβλίο
το τηλέφωνο
το γραφείο
το υπνοδωμάτιο
το αντικείμενο
το έπιπλο
το κρεβάτι
το μαξιλάρι
οι πίνακες
οι καθρέφτες
οι κάδοι
οι ντουλάπες
οι συρταριέρες
οι καρέκλες
τα βιβλία
τα τηλέφωνα
τα γραφεία
τα υπνοδωμάτια
τα αντικείμενα
τα έπιπλα
τα κρεβάτια
τα μαξιλάρια
Ενικός
Αριθμός
Ονομαστικήοπίνακαςηκαρέκλατογραφείο
Γενικήτουπίνακατηςκαρέκλαςτουγραφείου
Αιτιατικήτονπίνακατηνκαρέκλατογραφείο
Κλητικήπίνακακαρέκλαγραφείο
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήοιπίνακεςοικαρέκλεςταγραφεία
Γενικήτωνπινάκωντωνκαρεκλώντωνγραφείων
Αιτιατικήτουςπίνακεςτιςκαρέκλεςταγραφεία
Κλητικήπίνακεςκαρέκλεςγραφεία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *