Ξέρω/Γνωρίζω

Τo know, to be familiar with, to be aware of, Αιτιατική, Αccusative

Ξέρω/Γνωρίζω τη Μαρία.
Ξέρεις/Γνωρίζεις την Άννα
Ξέρει/Γνωρίζει τον Αλέκο.
Ξέρουμε/Γνωρίζουμε τον Θανάση.
Ξέρετε/Γνωρίζετε τους κανόνες
της τάξης.
Ξέρουν(ε)/Γνωρίζουν(ε) τις συνήθειές μας.
I know Maria.
You know Anna.
He/She knows Aleko.
We know Thanasi.
You are familiar with the classroom rules.
They are familiar with our habits.
η Μαρία-τη Μαρία
η Άννα-την Άννα
ο Αλέκος-τον Αλέκο
ο Θανάσης-τον Θανάση
ο κανόνας-τον κανόνα
οι κανόνες-τους κανόνες
η συνήθεια-τη συνήθεια
οι συνήθειες-τις συνήθειες

ρήμα + άρθρο + ουσιαστικό σε αιτιατική (αντικείμενο)

verb + article + noun in accusative (object)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *