Καλοκαιρινή εκδρομή – Summer excursion

summer

Καλοκαιρινή εκδρομή – Summer excursion – Free Post

Πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Ο καιρός έχει ζεστάνει. Οι γονείς των παιδιών είχαν υποσχεθεί σε όλη την παρέα μια εκδρομή στη θάλασσα. Την Κυριακή θα πάνε στην Ψιλή Άμμο.
Από την ανυπομονησία τους όλα τα παιδιά ξύπνησαν πρωί πρωί, πριν ακόμη χτυπήσει το ξυπνητήρι. Ετοίμασαν τα εκδρομικά τους σακίδια, φόρεσαν τα καπέλα τους και να τα τώρα στον σταθμό των λεωφορείων. Η ώρα είναι 9. Κοιτάζουν τον πίνακα με τα δρομολόγια. Προσπαθούν να βρουν τι ώρα φεύγει το λεωφορείο για την Ψιλή Άμμο.
First days of summer. The weather has warmed up. The children’s parents had promised the whole company a trip to the sea. On Sunday they will go to Psili Ammos.
From their impatience all the children woke up early in the morning, before the alarm clock even rang. They packed their backpacks, put on their hats and here they are now at the bus station. The time is 9. They are looking at the timetable. They are trying to find out what time the bus leaves for the Psili Ammo.
Psili Ammos > Very thin sand.
the verbs in bold
τα ρήματα με έντονα γράμματα
Πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Ο καιρός έχει ζεστάνει. Οι γονείς των παιδιών είχαν υποσχεθεί σε όλη την παρέα μια εκδρομή στη θάλασσα. Την Κυριακή θα πάνε στην Ψιλή Άμμο.
Από την ανυπομονησία τους όλα τα παιδιά ξύπνησαν πρωί πρωί, πριν ακόμη χτυπήσει το ξυπνητήρι. Ετοίμασαν τα εκδρομικά τους σακίδια, φόρεσαν τα καπέλα τους και να τα τώρα στον σταθμό των λεωφορείων. Η ώρα είναι 9. Κοιτάζουν τον πίνακα με τα δρομολόγια. Προσπαθούν να βρουν τι ώρα φεύγει το λεωφορείο για την Ψιλή Άμμο.
First days of summer. The weather has warmed up. The children’s parents had promised the whole company a trip to the sea. On Sunday they will go to Psili Ammos.
From their impatience all the children woke up early in the morning, before the alarm clock even rang. They packed their backpacks, put on their hats and here they are now at the bus station. The time is 9. They are looking at the timetable. They are trying to find out what time the bus leaves for the Psili Ammo.
Psili Ammos > Very thin sand.
ζεσταίνω
υπόσχομαι
πηγαίνω, πάω
ξυπνάω, -ώ
χτυπάω, -ώ
ετοιμάζω
φοράω, -ώ
είμαι
κοιτάζω
προσπαθώ
βρίσκω
φεύγω
ζεσταίνω
υπόσχομαι
πηγαίνω, πάω
ξυπνάω, -ώ
χτυπάω, -ώ
ετοιμάζω
φοράω, -ώ
είμαι
κοιτάζω
προσπαθώ
βρίσκω
φεύγω
heat up
promise
go
wake up
the bell rings (hit)
get ready, prepare, pack
wear
to be
look
try
find
leave
the nouns in bold
τα ουσιαστικά με έντονα γράμματα
Πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Ο καιρός έχει ζεστάνει. Οι γονείς των παιδιών είχαν υποσχεθεί σε όλη την παρέα μια εκδρομή στη θάλασσα. Την Κυριακή θα πάνε στην Ψιλή Άμμο.
Από την ανυπομονησία τους όλα τα παιδιά ξύπνησαν πρωί πρωί, πριν ακόμη χτυπήσει το ξυπνητήρι. Ετοίμασαν τα εκδρομικά τους σακίδια, φόρεσαν τα καπέλα τους και να τα τώρα στον σταθμό των λεωφορείων. Η ώρα είναι 9. Κοιτάζουν τον πίνακα με τα δρομολόγια. Προσπαθούν να βρουν τι ώρα φεύγει το λεωφορείο για την Ψιλή Άμμο.
First days of summer. The weather has warmed up. The children’s parents had promised the whole company a trip to the sea. On Sunday they will go to Psili Ammos.
From their impatience all the children woke up early in the morning, before the alarm clock even rang. They packed their backpacks, put on their hats and here they are now at the bus station. The time is 9. They are looking at the timetable. They are trying to find out what time the bus leaves for the Psili Ammo.
Psili Ammos > Very thin sand.
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/indexl_00.html
Χρόνοι
Οριστική
Tenses
Indicative
Χρόνοι
Οριστική
Tenses
Indicative
φεύγω
φεύγεις
φεύγει
φεύγουμε
φεύγετε
φεύγουν(ε)
I leave
You leave
He leave
We leave
You leave
They leave
I am leaving
You are leaving
He is leaving
We are leaving
You are leaving
They are leaving
περιμένω
περιμένεις
περιμένει
περιμένουμε
περιμένετε
περιμένουν(ε)
I wait
I am waiting
έφευγα
έφευγες
έφευγε
φεύγαμε
φεύγατε
έφευγαν (φεύγανε)
I was leaving
You were leaving
He was leaving
We were leaving
You were leaving
They wereleaving
περίμενα
περίμενες
περίμενε
περιμέναμε
περιμένατε
περίμεναν (περιμένανε)
 I was waiting
έφυγα
έφυγες
έφυγε
φύγαμε
φύγατε
έφυγαν
I left
You left
He left
We left
You left
They left
περίμενα
περίμενες
περίμενε
περιμέναμε
περιμένατε
περίμεναν (περιμένανε)
  I waited
θα φεύγω
θα φεύγεις
θα φεύγει
θα φεύγουμε
θα φεύγετε
θα φεύγουν(ε)
I will be leaving
You will be leaving
He will be leaving
We will be leaving
You will be leaving
They will be leaving
θα περιμένω
θα περιμένεις
θα περιμένει
θα περιμένουμε
θα περιμένετε
θα περιμένουν(ε)
 I will be waiting
θα φύγω
θα φύγεις
θα φύγει
θα φύγουμε
θα φύγετε
θα φύγουν(ε)
I will leave
You will leave
He will leave
We will leave
You will leave
They will leave
Θα περιμένω
Θα περιμένεις
Θα περιμένει
Θα περιμένουμε
Θα περιμένετε
Θα περιμένουν(ε)
 I will wait
You will wait
He will wait
We will wait
You will wait
They will wait
έχω φύγει
έχεις φύγει
έχει φύγει
έχουμε φύγει
έχετε φύγει
έχουν(ε) φύγει
I have left
You have left
He has left
We have left
You have left
They have left
έχω περιμένει
έχεις περιμένει
έχει περιμένει
έχουμε περιμένει
έχετε περιμένει
έχουν(ε) περιμένει
 I have waited
είχα φύγει
είχες φύγει
είχε φύγει
είχαμε φύγει
είχατε φύγει
είχαν(ε) φύγει
I had left
You had left
He had left
We had left
You had left
They had left
είχα περιμένει
είχες περιμένει
είχε περιμένει
είχαμε περιμένει
είχατε περιμένει
είχαν(ε) περιμένει
 I had waited
θα έχω φύγει
θα έχεις φύγει
θα έχει φύγει
θα έχουμε φύγει
θα έχετε φύγει
θα έχουν(ε) φύγει
I will have left
You will have left
He will have left
We will have left
You will have left
They will have left
θα έχω περιμένει
θα έχεις περιμένει
θα έχει περιμένει
θα έχουμε περιμένει
θα έχετε περιμένει
θα έχουν(ε) περιμένει
 I will have waited
Φτάνω φτά-νωI arrive
I reach
έφταναI was arriving
I was reaching
έφτασαI arrived
I reached
Θα φτάνωI will be arriving
I will be reaching
Θα φτάσωI will arrive
I will reach
Έχω φτάσειI have arrived
I have reached
Είχα φτάσειI had arrived
I had reached
Θα έχω φτάσειI will have arrived
I will have reached

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *