Η καφέ αρκούδα

text analysis

Η καφέ αρκούδα – Text analysis

Η καφέ αρκούδα είναι ένα ζώο που μετακινείται συνεχώς για να βρει την τροφή της. Παλιά, ζούσε στα δάση ολόκληρης της Ελλάδας. Σήμερα, όμως, δεν υπάρχουν πια πολλές αρκούδες. Οι άνθρωποι για χρόνια την κυνηγούσαν, ενώ και τα μεγάλα έργα που έγιναν κατέστρεψαν τις περιοχές όπου ζούσε. Έτσι, στις μέρες μας, η καφέ αρκούδα κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Είναι, δηλαδή, απειλούμενο είδος. Θα καταφέρει άραγε να επιβιώσει;
η καφέ αρκούδα
Μετάφραση
Translation
Η καφέ αρκούδα είναι ένα ζώο που μετακινείται συνεχώς για να βρει την τροφή της.
The brown bear is an animal that constantly keeps moving to find its food.
Παλιά, ζούσε στα δάση ολόκληρης της Ελλάδας.
In the past, it was living in forests all over Greece.
Σήμερα, όμως, δεν υπάρχουν πια πολλές αρκούδες.
Nowadays, however, not that many bears exist.
Οι άνθρωποι για χρόνια την κυνηγούσαν, ενώ και τα μεγάλα έργα που έγιναν κατέστρεψαν τις περιοχές όπου ζούσε.
The mankind for many years has been hunting it, while the big constructions that took place destroyed the areas where it was living.
Έτσι, στις μέρες μας, η καφέ αρκούδα κινδυνεύει να εξαφανιστεί.
As such, in the present day, the brown bear is in danger of extinction.
Είναι, δηλαδή, απειλούμενο είδος.
It is, that means, an endangered species.
Θα καταφέρει άραγε να επιβιώσει;
Will it manage to survive?
οι λέξεις
words

brown: καφέ
η αρκούδα: bear
το ζώο: animal
μετακινούμαι: keep moving
συνεχώς: constantly
η τροφή: food
ζω: live
το δάσος: forest
ολόκληρος,-η,-ο: whole, all
η Ελλάδα: Greece, Hellas
σήμερα: today, nowadays
υπάρχουν: there are
πολλοί, πολλές, πολλά: many
ο άνθρωπος: human
οι άνθρωποι: mankind, people
χρόνια: years
κυνηγώ: hunt
ο μεγάλος, η μεγάλη, το μεγάλο: big
τα έργα: constructions
καταστρέφω: destroy
η περιοχή: area
η μέρα: day
κινδυνεύω: to be in danger
εξαφανίζομαι: disappear, no longer existing
η εξαφάνιση: disappearance, extinction
απειλούμενος, -η, -ο
το είδος: spieces
καταφέρνω: manage
επιβιώνω: survive
Ρήματα
Verbs
Η καφέ αρκούδα είναι ένα ζώο που μετακινείται συνεχώς για να βρει την τροφή της. Παλιά, ζούσε στα δάση ολόκληρης της Ελλάδας. Σήμερα, όμως, δεν υπάρχουν πια πολλές αρκούδες. Οι άνθρωποι για χρόνια την κυνηγούσαν, ενώ και τα μεγάλα έργα που έγιναν κατέστρεψαν τις περιοχές όπου ζούσε. Έτσι, στις μέρες μας, η καφέ αρκούδα κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Είναι, δηλαδή, απειλούμενο είδος. Θα καταφέρει άραγε να επιβιώσει;
είναι:
είμαι, είσαι, είναι, είμαστε, είστε, είναι
(Present Indicative)
είμαι / ήμουν
(Present, Past)
μετακινείται:
μετακινούμαι, μετακινείσαι, μετακινείται, μετακινούμαστε, μετακινείστε, μετακινούνται
(Present Indicative)
μετακινούμαι / μετακινήθηκα / έχω μετακινηθεί
(Present, Past, Present Perfect)
για να βρει:
βρίσκω, βρίσκεις, βρίσκει, βρίσκουμε, βρίσκετε, βρίσκουν(ε)
(Present Indicative)
να βρω, να βρεις, να βρει, να βρούμε, να βρείτε, να βρούνε
(Past Subjunctive)
ζούσε:
ζω, ζεις, ζει, ζούμε, ζείτε, ζούν(ε)
(Present Indicative)
ζούσα, ζούσες, ζούσε, ζούσαμε, ζούσατε, ζούσαν(ε)
(Imperfect / Indicative)
ζω / έζησα / έχω ζήσει
(Present, Past, Present Perfect)
υπάρχουν:
υπάρχω, υπάρχεις, υπάρχει, υπάρχουμε, υπάρχετε, υπάρχουν(ε)
(Present Indicative)
υπάρχω / υπήρξα / έχω υπάρξει
(Present, Past, Present Perfect)
κυνηγούσαν:
κυνηγώ, κυνηγάς, κυνηγά(ει), κυνηγάμε, κυνηγάτε, κυνηγάν(ε)/κυνηγούν(ε)
(Present Indicative)
κυνηγούσα, κυνηγούσες, κυνηγούσε, κυνηγούσαμε, κυνηγούσατε, κυνηγούσαν(ε)
(Imperfect / Indicative)
κυνηγώ / κυνήγησα / έχω κυνηγήσει
(Present, Past, Present Perfect)
Ουσιαστικά
Nouns
Η καφέ αρκούδα είναι ένα ζώο που μετακινείται συνεχώς για να βρει την τροφή της. Παλιά, ζούσε στα δάση ολόκληρης της Ελλάδας. Σήμερα, όμως, δεν υπάρχουν πια πολλές αρκούδες. Οι άνθρωποι για χρόνια την κυνηγούσαν, ενώ και τα μεγάλα έργα που έγιναν κατέστρεψαν τις περιοχές όπου ζούσε. Έτσι, στις μέρες μας, η καφέ αρκούδα κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Είναι, δηλαδή, απειλούμενο είδος. Θα καταφέρει άραγε να επιβιώσει;
Επίθετα
Adjectives
Η καφέ αρκούδα είναι ένα ζώο που μετακινείται συνεχώς για να βρει την τροφή της. Παλιά, ζούσε στα δάση ολόκληρης της Ελλάδας. Σήμερα, όμως, δεν υπάρχουν πια πολλές αρκούδες. Οι άνθρωποι για χρόνια την κυνηγούσαν, ενώ και τα μεγάλα έργα που έγιναν κατέστρεψαν τις περιοχές όπου ζούσε. Έτσι, στις μέρες μας, η καφέ αρκούδα κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Είναι, δηλαδή, απειλούμενο είδος. Θα καταφέρει άραγε να επιβιώσει;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *