Διάλογος δύο 15χρονων δεκαπεντάχρονων για τις εξετάσεις –  Dialogue between two 15-year-olds about end-of-year exams  

Μαρία: Γεια σου, Κώστα! Πώς νιώθεις για τις εξετάσεις που πλησιάζουν;

Κώστας: Νιώθω πολύ αγχωμένος! Έχω διαβάσει πάρα πολύ, αλλά φοβάμαι ότι δε θα τα καταφέρω καλά.    

Μαρία: Καταλαβαίνω τι λες. Κι εγώ νιώθω άγχος. Είναι η πρώτη φορά που θα δώσουμε τόσο σημαντικές εξετάσεις.  

Κώστας: Ναι, ακριβώς! Και το χειρότερο είναι ότι αν δεν τα πάμε καλά, θα στενοχωρήσουμε τους γονείς μας.  

Μαρία: Μην το σκέφτεσαι έτσι! Ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ας δούμε τι θα γίνει. Άλλωστε, οι εξετάσεις δεν είναι το τέλος του κόσμου.  

Κώστας: Έχεις δίκιο. Πρέπει να μείνουμε θετικοί. Ας συνεχίσουμε να διαβάζουμε και ας ελπίσουμε για το καλύτερο.  

Μαρία: Ναι, ας κάνουμε ένα τελευταίο σπριντ! Και μετά τις εξετάσεις, ας γιορτάσουμε ό,τι κι αν γίνει!  

Κώστας: Συμφωνώ! Είτε περάσουμε είτε όχι, αξίζουμε να γιορτάσουμε το τέλος της σχολικής χρονιάς.  

Μαρία: Καλή τύχη, Καλή επιτυχία, Κώστα!  

Κώστας: Και σε σένα, Μαρία!  


Σημείωση:   Ο διάλογος λαμβάνει χώρα σε επίπεδο γλώσσας Α2, με απλή δομή και λεξιλόγιο. Οι χαρακτήρες εκφράζουν τα συναισθήματα και τις ανησυχίες τους σχετικά με τις εξετάσεις. Ο διάλογος καταλήγει σε μια αισιόδοξη νότα, με τους χαρακτήρες να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον.
Maria: Hey, Kostas! How are you feeling about the upcoming exams?    

Kostas: I’m feeling really stressed! I’ve been studying a lot, but I’m afraid I won’t do well.    

Maria: I know what you mean. I’m feeling anxious too. This is the first time we’ve ever had such important exams.  

Kostas: Yeah, exactly! And the worst thing is that if we don’t do well, we’ll disappoint our parents.  

Maria: Don’t think about it like that! Let’s do our best and see what happens. After all, exams aren’t the end of the world.  

Kostas: You’re right. We need to stay positive. Let’s keep studying and hope for the best.  

Maria: Yeah, let’s do one last push! And after the exams, let’s celebrate no matter what!  

Kostas: I agree! Whether we pass or not, we deserve to celebrate the end of the school year.  

Maria: Good luck, good success, Kostas!  

Kostas: And to you too, Maria!  

Note:   The dialogue is at an A2 level of English, with simple structure and vocabulary. The characters express their feelings and concerns about the exams. The dialogue ends on an optimistic note, with the characters encouraging each other.
Νιώθω (feel)

Έχω διαβάσει (I have read)

Φοβάμαι (I am afraid)

Καταλαβαίνω (I understand)

Σκέφτεσαι (you think)

Κάνουμε (we do)

Ας δούμε (let’s see)

Ας συνεχίσουμε (let’s continue)

Ας ελπίσουμε (let’s hope)

Ας γιορτάσουμε (let’s celebrate)

Αξίζουμε (we deserve)

Εκφράζουν (they express)

Καταλήγει (it ends)

Ενθαρρύνουν (they encourage)
Feel νιώθω (αισθάνομαι)

read διαβάζω

I am afraid φοβάμαι

understand καταλαβαίνω

think σκέφτομαι

do κάνω

see βλέπω***

continue συνεχίζω

hope ελπίζω

celebrate γιορτάζω

deserve αξίζω

express εκφράζω

end καταλήγω

encourage ενθαρρύνω
  
Ας συνεχίσουμε
(let’s continue)

Ας ελπίσουμε
(let’s hope)

Ας γιορτάσουμε
(let’s celebrate)
Συνεχίζω > συνέχισα > ας συνεχίσω

Ελπίζω > ήλπισα > ας ελπίσω

Γιορτάζω > γιόρτασα > ας γιορτάσω
  
  
  
  
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ NOUNSΕΠΙΘΕΤΑ ADJECTIVES
Το άγχος – τα άγχη***(anxiety)

Η εξέταση – Οι εξετάσεις (exams)

Ο γονιός – Οι γονείς (parents)

Ο κόσμος – οι κόσμοι (world)

Το τέλος (end)

Το σπριντ (sprint)

Η τύχη (luck)

Ο χαρακτήρας – Οι χαρακτήρες (characters)

Το συναίσθημα – Τα συναισθήματα (feelings)

Η ανησυχία – Οι ανησυχίες (concerns)

Ο διάλογος – οι διάλογοι (dialogue)

Το επίπεδο – τα επίπεδα (level)

Η δομή – οι δομές (structure)

Το λεξιλόγιο (vocabulary)

Η νότα – οι νότες  (note)

Η ενθάρρυνση (encouragement)
Πολύς, πολλή, πολύ Πολλοί, πολλές, πολλά  

Σημαντικές (important) Σημαντικός, -ή, -ό Σημαντικοί, -ές, -ά  

Καλός, καλή, καλό > καλύτερος, καλύτερη, καλύτερο Good                          better

Κακός, κακή/κακιά, κακό > χειρότερος, χειρότερη, χειρότερο Bad                                          worse
Το Χειρότερο (the worst)  

Θετικοί (positive) Θετικός, θετική, θετικό Θετικοί, θετικές, θετικά  

Τελευταίο (last)
Τελευταίος, τελευταία, τελευταίο
Τελευταίοι, τελευταίες, τελευταία

 Αισιόδοξη (optimistic)        (αίσιος = καλός) Αισιόδοξος, αισιόδοξη, αισιόδοξο Αισιόδοξοι, αισιόδοξες, αισιόδοξα # Απαισιόδοξος, απαισιόδοξη, απαισιόδοξο Pessimistic  
Let’s + 1st person singular 
Let’s swim


Let’s walk


Let’s wake up


Let’s eat


Let’s drive


Let’s listen


Let’s wash my hands


Let’s wash myself

Let’s wear


Let’s get dressed


Let’s comb my hair

Let’s …
Let’s brush my teeth

Let’s go to school

Let’s come back from school


Let’s erase  
Κολυμπάω, -ώ > κολύμπησα >
ας κολυμπήσω

Περπατάω, -ώ > περπάτησα >
ας περπατήσω

Ξυπνάω, -ώ > ξύπνησα >
ας ξυπνήσω

Τρώω > έφαγα >
ας φάω

Οδηγώ > οδήγησα >
ας οδηγήσω

Ακούω > άκουσα >
ας ακούσω

Πλένω τα χέρια μου > έπλυνα >
ας πλύνω
Πλένομαι > πλύθηκα >
ας πλυθώ

Φοράω, -ώ ένα ρούχο > φόρεσα >
ας φορέσω
Ντύνομαι > ντύθηκα >
ας ντυθώ

Χτενίζω τα μαλλιά μου > χτένισα >
ας χτενίσω
Χτενίζομαι > χτενίστηκα >
ας χτενιστώ

Βουρτσίζω τα δόντια μου > βούρτσισα >
ας βουρτσίσω

Πηγαίνω στο σχολείο > πήγα >
ας πάω

Γυρίζω από το σχολείο > γύρισα >
ας γυρίσω

Σβήνω > έσβησα > ας σβήσω                                 
Ας σβήσουμε  
Let’s play

Let’s write
Παίζω > έπαιξα > ας παίξω                                 
Ας παίξουμε
Γράφω > έγραψα > ας γράψω                                  
Ας γράψουμε
Let’s read

Let’s run
Διαβάζω > διάβασα > ας διαβάσω                                  
Ας διαβάσουμε
Τρέχω > έτρεξα > ας τρέξω                                 
Ας τρέξουμε  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *