Τι δουλειά κάνεις; What do you do?

word-groups

Τι δουλειά κάνεις; What do you do?

Τι δουλειά κάνεις; Ποιο είναι το επάγγελμά σου;
Με τι ασχολείσαι;
What do you do for a living? (What job do you do?)
What is your occupation? (What is your job?)
Είμαι
δάσκαλος / δασκάλα, (teacher masc./ fem. in primary school)
καθηγητής / καθηγήτρια, ( >> in high-school, university)
γιατρός, δικηγόρος, (doctor, lawyer)
τραγουδιστής / τραγουδίστρια, (singer masc. / fem.)
ηθοποιός, (actor, actress)
λογιστής / λογίστρια, (accountant masc. / fem.)
φαρμακοποιός, επιχειρηματίας, δημόσιος υπάλληλος,
pharmacist, businessman, public servant
πωλητής, πωλήτρια, (seller masc. / fem.)
υπάλληλος, (clerk, attendant)
υπάλληλος τράπεζας, (bank clerk)
έχω μαγαζί, (I have a shop) (run a business)
noun η δουλειά >verb δουλεύω
noun η ασχολία >verb ασχολούμαι
noun η εργασία >verb εργάζομαι
η δουλειά > οι δουλειές
η ασχολία > οι ασχολίες
η εργασία > η εργασίες
το επάγγελμα > τα επαγγέλματα
Πού δουλεύεις;
Where do you work?
Πού εργάζεσαι;
Where do you work?
Δουλεύω, εργάζομαι σε ένα μαγαζί (in a shop), σε μια εταιρία (in a company), από το σπίτι (from home)
ο υπάλληλος, η υπάλληλος clerk, employee
ο φαρμακοποιός, η φαρμακοποιός pharmacist
ο ηθοποιός, η ηθοποιός actor, actress
ο δικηγόρος, η δικηγόρος lawyer
ο γιατρός, η γιατρός doctor
ο ζωγράφος, η ζωγράφος painter
ο μηχανικός, η μηχανικός mechanic
ο επιχειρηματίας, η επιχειρηματίας businessman
ο ποιητής, η ποήτρια poet
ο δάσκαλος, η δασκάλα teacher
ο καθηγητής, η καθηγήτρια teacher
ο τραγουδιστής, η τραγουδίστρια singer
ο λογιστής, η λογίστρια accountant
ο αναλυτής, η αναλύτρια analyst
ο άνεργος, η άνεργη unemployed
η ανεργία unemployment
ασχολούμαι = do for a living, be occupied with, deal with, be concern myself with, be committed, get involved with
Μην ασχολείσαι = Ξέχνα το = Don’t bother, stop thinking about it, forget about it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *