Ο καιρός σήμερα

Online Hellenic Lessons

Ο καιρός σήμερα 17-1-2021

A cold front named Leandros is hitting Greece.

Ένα ψυχρό μέτωπο που ονομάζεται Λέανδρος χτυπά την Ελλάδα.a cold front

το εκχιονιστικό μηχάνημα
τα εκχιονιστικά μηχανήματα
snow blower (machine)
snowplough
το χιόνι, τα χιόνιαthe snow
χιονίζειit is snowing
Ενικός
Αριθμός
machineΠληθυντικός
Αριθμός
machines
Ονομαστικήτομηχάνηματαμηχανήματα
Γενικήτουμηχανήματοςτωνμηχανημάτων
Αιτιατικήτομηχάνηματαμηχανήματα
Κλητικήμηχάνημαμηχανήματα
Ενικός
Αριθμός
Ενικός
Αριθμός
machineΠληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήημηχανήοιμηχανές
Γενικήτηςμηχανήτωνμηχανών
Αιτιατικήτημηχανήτιςμηχανές
Κλητικήμηχανήμηχανές
machinery = group of machines, τα μηχανήματα, οι μηχανές it depends on the context
Χρόνοι
Οριστική
hit, knock, beat
Tenses
Indicative
χτυπάω,-ώPresent
χτυπούσαImperfect(Past Continuous)
χτύπησαSimple Past
θα χτυπάω,-ώFuture Continuous
θα χτυπήσωSimple Future
έχω χτυπήσειPresent Perfect
είχα χτυπήσειPast Perfect
θα έχω χτυπήσειFuture Perfect
χτυπώνταςPresent Participle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *