Αυτός είναι ο Μαξ – This is Max

Αυτός είναι ο Μαξ – This is Max Αυτός είναι ο Μαξ.Ο Μαξ είναι ένας καλός σκύλος.Ο Μαξ είναι καφέ και έχει μια χαρούμενη ουρά.Του…

This content is for Hellenic Lessons’ Learners – 2 months, Hellenic Lessons’ Learners – 6 months, and Hellenic Lessons’ Learners – 1 year members only.
Login Join Now