3 Γένη – Άρθρα – Ουσιαστικά – Ενικός – Πληθυντικός Αριθμός – Ονομαστική – Αιτιατική